Forum


Powrót zabezpieczenie należytego wykonania umowy

M.

Monika .....

27

Postępowanie przetargowe powyżej progów unijnych na usługę sprzątania. Zabezpieczenie ma być w formie gwarancji. Jeśli termin wykonania umowy mam do 31.12.2019 r. to gwarancja powinna obowiązywać do 31.12.2019 r. + 30 dni (art. 151 ust. 1 ustawy Pzp)? Czy jeśli będę miała gwarancję obowiązująca do 31.12.2019 r. to będzie OK czy bezwzględnie musi być te dodatkowe 30 dni tj. do 30.01.2020 r?
Postępowanie przetargowe powyżej progów unijnych na usługę sprzątania. Zabezpieczenie ma być w formie gwarancji. Jeśli termin wykonania umowy mam do 31.12.2019 r. to gwarancja powinna obowiązywać do 31.12.2019 r. + 30 dni (art. 151 ust. 1 ustawy Pzp)? Czy jeśli będę miała gwarancję obowiązująca do 31.12.2019 r. to będzie OK czy bezwzględnie musi być te dodatkowe 30 dni tj. do 30.01.2020 r?
0
2018-08-03 13:45 0

A.

Aneta .....

0

Gwarancja powinna obejmować okres wskazany jako czas realizacji usługi, czyli do 31.12.2019 r. W tym wypadku art. 151 ust. 1 nie ma zastosowania, bo zamawiający nie ma co zwrócić, skoro zabezpieczenie jest w formie gwarancji bankowej.
Gwarancja powinna obejmować okres wskazany jako czas realizacji usługi, czyli do 31.12.2019 r. W tym wypadku art. 151 ust. 1 nie ma zastosowania, bo zamawiający nie ma co zwrócić, skoro zabezpieczenie jest w formie gwarancji bankowej.
0
2018-08-03 14:21 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy