Forum


Powrót Odwołanie od wyboru najkorzystniejszej oferty - postępowanie poniżej progów unijnych

A.

Angelika .....

1

W przetargu na dostawę specjalistycznego wyposażenia (tokarki, wiertarki... etc) firma zaoferowała produkty wytworzone przez siebie, zgodne wg ich kart katalogowych z wymaganiami Zamawiającego. Inny Wykonawca zaraz po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty złożył wniosek o odrzucenie oferty tej firmy lub udostępnienie ich kart katalogowych, jednocześnie umożliwiając Zamawiającemu poprawienie oczywistej omyłki i zaoszczędzenie odwołania przed KIO. Czy Zamawiający, udostępniając karty katalogowe wnioskującemu Wykonawcy winien poinformować go o przysługujących mu środkach odwoławczych tj. o tym, że odwołanie od wybory najkorzystniejszej oferty w postępowaniu poniżej progów nie obejmuje zaniechanych czynności wykluczenia wykonawcy i odrzucenia oferty? (pomijając jej zgodność z SIWZ). Jak Państwo byście postąpili? Ponieważ jest to postępowanie współfinansowane ze środków EFS to chcemy chuchać na zimne.
W przetargu na dostawę specjalistycznego wyposażenia (tokarki, wiertarki... etc) firma zaoferowała produkty wytworzone przez siebie, zgodne wg ich kart katalogowych z wymaganiami Zamawiającego. Inny Wykonawca zaraz po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty złożył wniosek o odrzucenie oferty tej firmy lub udostępnienie ich kart katalogowych, jednocześnie umożliwiając Zamawiającemu poprawienie oczywistej omyłki i zaoszczędzenie odwołania przed KIO. Czy Zamawiający, udostępniając karty katalogowe wnioskującemu Wykonawcy winien poinformować go o przysługujących mu środkach odwoławczych tj. o tym, że odwołanie od wybory najkorzystniejszej oferty w postępowaniu poniżej progów nie obejmuje zaniechanych czynności wykluczenia wykonawcy i odrzucenia oferty? (pomijając jej zgodność z SIWZ). Jak Państwo byście postąpili? Ponieważ jest to postępowanie współfinansowane ze środków EFS to chcemy chuchać na zimne.
0
2018-08-06 12:36 0

A.

Alicja .....

47

Na czym miałoby polegać poprawienie tej oczywistej omyłki - omyłki to poprawia zamawiający w ofertach wykonawców Czy zamawiający coś przeoczył w ofercie wykonawcy. Jakie jest uzasadnienie do odrzucenia oferty konkurencji podał ten wykonawca? Bo wgląd do ofert to zupełnie inna kwestia - jeżeli wykonawca złożył taki wniosek to trzeba mu udostępnić poprzez np. wyznaczenie terminu na wgląd do ofert w siedzibie zamawiającego. I tutaj uwaga - udostępnić tylko to o co wnioskuje i sprawdzić, czy ten drugi wykonawca nie zastrzegł czasem jakiś informacji odnośnie produkowanych przez siebie urządzeń. A niech sobie pisze, że złoży odwołanie. Ja bym nie informowała o przysługującym mu prawie do odwołania ponieważ wynika ono wprost z przepisów ustawy. Wykonawca, decydując się na odwołanie, musi przede wszystkim postawić zarzuty zamawiającemu i je uzasadnić.
Na czym miałoby polegać poprawienie tej oczywistej omyłki - omyłki to poprawia zamawiający w ofertach wykonawców Czy zamawiający coś przeoczył w ofercie wykonawcy. Jakie jest uzasadnienie do odrzucenia oferty konkurencji podał ten wykonawca? Bo wgląd do ofert to zupełnie inna kwestia - jeżeli wykonawca złożył taki wniosek to trzeba mu udostępnić poprzez np. wyznaczenie terminu na wgląd do ofert w siedzibie zamawiającego. I tutaj uwaga - udostępnić tylko to o co wnioskuje i sprawdzić, czy ten drugi wykonawca nie zastrzegł czasem jakiś informacji odnośnie produkowanych przez siebie urządzeń. A niech sobie pisze, że złoży odwołanie. Ja bym nie informowała o przysługującym mu prawie do odwołania ponieważ wynika ono wprost z przepisów ustawy. Wykonawca, decydując się na odwołanie, musi przede wszystkim postawić zarzuty zamawiającemu i je uzasadnić.
0
2018-08-06 14:12 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy