Forum


Powrót Zamówienia "uzupełniające" udzielone na podst. art. 67 ust 1 pkt. 6

A.

Adriana .....

0

Witam, mam pytanie odnośnie zamówień tzw. "uzupełniających" udzielanych w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. W ubiegłym roku zostało udzielone zamówienie publiczne na wykonanie roboty budowlanej, tj. drogi o łącznej długości 370 mb. W SIWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu została zamieszczona informacja, że: "Zamawiający przewiduje udzielenie wykonawcy robót budowlanych wyłonionemu w niniejszym przetargu, zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego:
1) roboty z branży drogowej, polegające na przebudowie drogi gminnej jako kontynuacji ww. robót na odcinku do 430 m.b. w zakresie wymiany nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z mieszanek asfaltowych." W tym roku planujemy udzielić zamówienia publicznego w ramach tego samego zadania (na kontynuację ww. zadania) na odcinku 370 mb. Wobec powyższego, czy zamawiający powinien ogłosić nowe postępowanie, czy skorzystać z zapisu z roku ubiegłego z ww. postępowania i przeprowadzić procedurę udzielenia zamówienia publicznego temu samemu wykonawcy robót budowlanych na podst. art. 67 ust. 1 pkt 6? Proszę o poradę.
Witam, mam pytanie odnośnie zamówień tzw. "uzupełniających" udzielanych w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. W ubiegłym roku zostało udzielone zamówienie publiczne na wykonanie roboty budowlanej, tj. drogi o łącznej długości 370 mb. W SIWZ oraz w ogłoszeniu o zamówieniu została zamieszczona informacja, że: "Zamawiający przewiduje udzielenie wykonawcy robót budowlanych wyłonionemu w niniejszym przetargu, zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego: 1) roboty z branży drogowej, polegające na przebudowie drogi gminnej jako kontynuacji ww. robót na odcinku do 430 m.b. w zakresie wymiany nawierzchni gruntowej na nawierzchnię z mieszanek asfaltowych." W tym roku planujemy udzielić zamówienia publicznego w ramach tego samego zadania (na kontynuację ww. zadania) na odcinku 370 mb. Wobec powyższego, czy zamawiający powinien ogłosić nowe postępowanie, czy skorzystać z zapisu z roku ubiegłego z ww. postępowania i przeprowadzić procedurę udzielenia zamówienia publicznego temu samemu wykonawcy robót budowlanych na podst. art. 67 ust. 1 pkt 6? Proszę o poradę.
0
2018-08-06 13:49 0

M.

Maria .....

59

można skorzystać korzystając z zapisów, oczywiście jeżeli wartość tych robót była uwzględniana w wartości szacunkowej, i zamówienie udzielono w odpowiedniej procedurze
można skorzystać korzystając z zapisów, oczywiście jeżeli wartość tych robót była uwzględniana w wartości szacunkowej, i zamówienie udzielono w odpowiedniej procedurze
0
2018-08-07 11:01 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy