Forum


Powrót odwołanie -wartość wpisu

J.

Jarosław .....

1

Postępowanie powyżej progów unijnych. Wykonawca złożył odwołanie do KIO w ciągu 10 dni od powiadomienia o wyniku postępowania i wpłacił wpis do odwołania w kwocie 7 500 zł. Odwołanie dotyczy tylko części postępowania, która wartością nie przekracza progów. Czy jest to właściwe? a jeśli nie to czy może uzupełnić wpis do 15 000 zł.
Postępowanie powyżej progów unijnych. Wykonawca złożył odwołanie do KIO w ciągu 10 dni od powiadomienia o wyniku postępowania i wpłacił wpis do odwołania w kwocie 7 500 zł. Odwołanie dotyczy tylko części postępowania, która wartością nie przekracza progów. Czy jest to właściwe? a jeśli nie to czy może uzupełnić wpis do 15 000 zł.
0
2018-08-07 12:20 0

A.

Alicja .....

47

Jeżeli postępowanie powyżej progów unijnych to nie ma znaczenia, czy wykonawca odwołuje się tylko od jednej części a wartość tej części jest poniżej progu unijnego - wpis wnosi się w pełnej wysokości zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie wysokości wpisu. Do odwołania należy dołączyć dowód dokonania wpisu w odpowiedniej wysokości. Jeżeli ten dowód nie zostanie dołączony do KIO wezwie o uzupełnienie, ale samego dowodu uiszczenia wpisu w odpowiedniej wysokości. Na stronie KIO są odpowiednie rozporządzenia dotyczące postępowania przed KIO.
Jeżeli postępowanie powyżej progów unijnych to nie ma znaczenia, czy wykonawca odwołuje się tylko od jednej części a wartość tej części jest poniżej progu unijnego - wpis wnosi się w pełnej wysokości zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie wysokości wpisu. Do odwołania należy dołączyć dowód dokonania wpisu w odpowiedniej wysokości. Jeżeli ten dowód nie zostanie dołączony do KIO wezwie o uzupełnienie, ale samego dowodu uiszczenia wpisu w odpowiedniej wysokości. Na stronie KIO są odpowiednie rozporządzenia dotyczące postępowania przed KIO.
0
2018-08-08 08:42 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy