Forum


Powrót Oświadczenie własne wykonawcy zamiast dowodów potwierdzających należyte wykonanie

D.

Dagmara .....

1

Wezwałam wykonawcę do uzupełnienia dowodów określających czy usługi (dotyczy świadczeń ciągłych) są wykonywane należycie, bowiem złożył referencje, ale wystawione wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W odpowiedzi na wezwanie wykonawca złożył własne oświadczenie, że usługi są wykonywane należycie uzasadniając brak złożenia aktualnych dokumentów okresem urlopowym i zbyt krótkim terminem na uzupełnienie dokumentów (wyznaczyłam 7 dni na uzupełnienie dokumentów); moim zdaniem to nie są przyczyny o obiektywnym charakterze, czy powinnam wykluczyć wykonawcę z postępowania?
Wezwałam wykonawcę do uzupełnienia dowodów określających czy usługi (dotyczy świadczeń ciągłych) są wykonywane należycie, bowiem złożył referencje, ale wystawione wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W odpowiedzi na wezwanie wykonawca złożył własne oświadczenie, że usługi są wykonywane należycie uzasadniając brak złożenia aktualnych dokumentów okresem urlopowym i zbyt krótkim terminem na uzupełnienie dokumentów (wyznaczyłam 7 dni na uzupełnienie dokumentów); moim zdaniem to nie są przyczyny o obiektywnym charakterze, czy powinnam wykluczyć wykonawcę z postępowania?
0
2018-08-07 12:34 0

P.

Piotr .....

Fachowiec 163

W mojej ocenie też nie są. Wykonawca mógł wystąpić o takie dokumenty do podmiotu wystawiającego już wcześniej wiedząc, że jest taki okres (skoro twierdzi, że urlopowy okres ma wpływ). 7 dni to więcej niż ustawowe minimum, na co liczył Wykonawca...
W mojej ocenie też nie są. Wykonawca mógł wystąpić o takie dokumenty do podmiotu wystawiającego już wcześniej wiedząc, że jest taki okres (skoro twierdzi, że urlopowy okres ma wpływ). 7 dni to więcej niż ustawowe minimum, na co liczył Wykonawca...
0
2018-08-07 12:51 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy