Forum


Powrót Zły formularz - unieważnić czy przeliczać?

K.

Katarzyna .....

7

Przetarg na świadczenie usług przez okres 2 lat.
W siwz podano szacunkowe roczne zapotrzebowanie na usługi na podstawie zużycia w latach poprzednich ok. 400 jm. Ale w formularzu oferty te jm nie zostały zwiększone na okres dwu-letni tj. 800, tylko pozostały w skali rocznej. Jest zapis w siwz, że to ilości szacunkowe, mające charakter orientacyjny, służący do porównania ofert, ale przy opisie wyliczenia ceny info: wykonawca podaje cenę brutto za całość przedmiotu zamówienia.
Czy powinnam zawrzeć umowę przeliczając ofertę z ilościami rocznymi na dwa lata, czy unieważnić przetarg powołując się na niemożliwą do usunięcia wadę uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy (zgodnie z art. 140 ust. 3 umowa wykraczałaby poza zakres w ofercie)?
Przetarg na świadczenie usług przez okres 2 lat. W siwz podano szacunkowe roczne zapotrzebowanie na usługi na podstawie zużycia w latach poprzednich ok. 400 jm. Ale w formularzu oferty te jm nie zostały zwiększone na okres dwu-letni tj. 800, tylko pozostały w skali rocznej. Jest zapis w siwz, że to ilości szacunkowe, mające charakter orientacyjny, służący do porównania ofert, ale przy opisie wyliczenia ceny info: wykonawca podaje cenę brutto za całość przedmiotu zamówienia. Czy powinnam zawrzeć umowę przeliczając ofertę z ilościami rocznymi na dwa lata, czy unieważnić przetarg powołując się na niemożliwą do usunięcia wadę uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy (zgodnie z art. 140 ust. 3 umowa wykraczałaby poza zakres w ofercie)?
0
2018-08-07 14:31 0

M.

Maria .....

59

Umowa powinna być zawarta na zakres zawarty w SIWZ. Niestety takie są uroki zamówień publicznych. Ewentualnego zwiększenia zakresu można dokonać tylko w oparciu o art. 144 ust. 1
Umowa powinna być zawarta na zakres zawarty w SIWZ. Niestety takie są uroki zamówień publicznych. Ewentualnego zwiększenia zakresu można dokonać tylko w oparciu o art. 144 ust. 1
0
2018-08-08 08:20 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy