Forum


Powrót odrzucenie oferty - informacja

A.

Anna .....

1

Czy jeśli odrzucam ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 to zawiadamiam o tym odrębnym pismem wykonawcę czy też informację taką mogę podać kilka dni później w informacji dot. rozstrzygnięcia postępowania na BIP?
Czy jeśli odrzucam ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 to zawiadamiam o tym odrębnym pismem wykonawcę czy też informację taką mogę podać kilka dni później w informacji dot. rozstrzygnięcia postępowania na BIP?
0
2018-08-08 09:12 0

A.

Alicja .....

47

Jeżeli odrzucenie następuje w trakcie postępowania to powinno poinformować się wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu o odrzuceniu oferty wykonawcy X . Wynika to wprost z art. 92 ust.1 pkt 3. Jeżeli zamawiający podejmuje decyzję o odrzuceniu oferty oraz w tym samym czasie o wyborze oferty lub unieważnieniu postępowania to może to zrobić równocześnie - zawiadomić wszystkich wykonawców o odrzuceniu oferty wykonawcy X, wyborze najkorzystniejszej oferty albo unieważnieniu postępowania.
Jeżeli odrzucenie następuje w trakcie postępowania to powinno poinformować się wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu o odrzuceniu oferty wykonawcy X . Wynika to wprost z art. 92 ust.1 pkt 3. Jeżeli zamawiający podejmuje decyzję o odrzuceniu oferty oraz w tym samym czasie o wyborze oferty lub unieważnieniu postępowania to może to zrobić równocześnie - zawiadomić wszystkich wykonawców o odrzuceniu oferty wykonawcy X, wyborze najkorzystniejszej oferty albo unieważnieniu postępowania.
0
2018-08-08 09:29 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy