Forum


Powrót JEDZ

M.

Małgorzata .....

41

Jako wykonawca wysłaliśmy pod wskazany przez zamawiającego adres email wiadomość zawierającą zaszyfrowany i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym dokument JEDZ. Po otwarciu ofert zostaliśmy poinformowani przez zamawiającego, że nasza wiadomość dotarła, ale ich system antywirusowy rzekomo wykrył wirusa w załączonym pliku w związku z czym zamawiający go nie otworzył. Pytanie jest następujące czy nasza oferta zostanie przez to odrzucona? Czy można ponownie przesłać JEDZA drogą elektroniczną? a jeśli tak to czy musi on być zaszyfrowany skoro oferty zostały już otwarte?
Jako wykonawca wysłaliśmy pod wskazany przez zamawiającego adres email wiadomość zawierającą zaszyfrowany i opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym dokument JEDZ. Po otwarciu ofert zostaliśmy poinformowani przez zamawiającego, że nasza wiadomość dotarła, ale ich system antywirusowy rzekomo wykrył wirusa w załączonym pliku w związku z czym zamawiający go nie otworzył. Pytanie jest następujące czy nasza oferta zostanie przez to odrzucona? Czy można ponownie przesłać JEDZA drogą elektroniczną? a jeśli tak to czy musi on być zaszyfrowany skoro oferty zostały już otwarte?
0
2018-08-08 12:50 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Zamawiający wezwie do uzupełnienia dokumentu. Uzupełniony JEDZ nie musi być zaszyfrowany.
Zamawiający wezwie do uzupełnienia dokumentu. Uzupełniony JEDZ nie musi być zaszyfrowany.
0
2018-08-08 22:17 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy