Forum


Powrót gwarancja należytego wykonania - wypłata świadczeń

M.

Mariusz .....

14

Chciałem zapytać jak podchodzicie do tematu i czy w ogóle analizujecie treść gwarancji ubezpieczeniowej w zakresie zapisów dot. wypłaty świadczenia. Chodzi mi o sytuację, gdzie w gwarancji mam zapis, że wypłata świadczenia może być tylko na konto beneficjenta (Zamawiającego) oraz że wierzytelność z gwarancji nie może być przedmiotem przelewu na rzecz osoby trzeciej. We wspomnianej sytuacji, w przypadku usterek i konieczności uruchomienia gwarancji, środki zostaną wypłacone na dochody budżetu państwa, a co za tym idzie, i tak będziemy musieli wygospodarować w swoim budżecie środki na pokrycie usunięcia usterek przez Wykonawcę.
W związku z powyższym pytanie, czy narzucacie w zapisach siwz, bądź w innej formie, zapisy w gwarancji, które pozwolą na wypłatę świadczenia na rzecz podmiotu trzeciego, czyli tego, który dane usterki usunął? Bo wg mnie, wystawiającemu gwarancję jest tak naprawdę obojętne na czyje konto trafią pieniądze, ale być może są jakieś uregulowania, o których mi nie wiadomo, w zakresie wystawiania takich gwarancji.
Chciałem zapytać jak podchodzicie do tematu i czy w ogóle analizujecie treść gwarancji ubezpieczeniowej w zakresie zapisów dot. wypłaty świadczenia. Chodzi mi o sytuację, gdzie w gwarancji mam zapis, że wypłata świadczenia może być tylko na konto beneficjenta (Zamawiającego) oraz że wierzytelność z gwarancji nie może być przedmiotem przelewu na rzecz osoby trzeciej. We wspomnianej sytuacji, w przypadku usterek i konieczności uruchomienia gwarancji, środki zostaną wypłacone na dochody budżetu państwa, a co za tym idzie, i tak będziemy musieli wygospodarować w swoim budżecie środki na pokrycie usunięcia usterek przez Wykonawcę. W związku z powyższym pytanie, czy narzucacie w zapisach siwz, bądź w innej formie, zapisy w gwarancji, które pozwolą na wypłatę świadczenia na rzecz podmiotu trzeciego, czyli tego, który dane usterki usunął? Bo wg mnie, wystawiającemu gwarancję jest tak naprawdę obojętne na czyje konto trafią pieniądze, ale być może są jakieś uregulowania, o których mi nie wiadomo, w zakresie wystawiania takich gwarancji.
0
2018-08-08 13:02 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Wpłata jest na nasze konto. Jeżeli usterki usuwa podmiot trzeci to rozliczanie jest pomiędzy nami a tym podmiotem.
Wpłata jest na nasze konto. Jeżeli usterki usuwa podmiot trzeci to rozliczanie jest pomiędzy nami a tym podmiotem.
0
2018-08-08 21:16 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy