Forum


Powrót żądanie potwierdzenia

M.

Małgorzata .....

39

Jeszcze jedna kwestia w instrukcji składania JEDZa przy użyciu środków komunikacji elektronicznej jest napisane, że: "Wykonawca, przesyłając JEDZ żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ." Tak też uczyniliśmy, ale zamawiający nie potwierdził nam pisemnie (email) otrzymania wiadomości z JEDZem. Co w tej sytuacji?
Jeszcze jedna kwestia w instrukcji składania JEDZa przy użyciu środków komunikacji elektronicznej jest napisane, że: "Wykonawca, przesyłając JEDZ żąda potwierdzenia dostarczenia wiadomości zawierającej JEDZ." Tak też uczyniliśmy, ale zamawiający nie potwierdził nam pisemnie (email) otrzymania wiadomości z JEDZem. Co w tej sytuacji?
0
2018-08-08 13:03 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Nic :) Kiedy było otwarcie ofert? Czasami Zamawiający zbiorczo - w dniu otwarcia potwierdza, że dokument doszedł w terminie.
Najprawdopodobniej JEDZ dotarł (jeżeli nie było zwrotki, że serwer odrzucił maila). Proszę czekać na info z otwarcia, złożyć oświadczenie o GK (jeżeli w postępowaniu/danej części było złożonych więcej niż jedna oferta) i czekać na badanie i ocenę złożonych ofert, w tym weryfikację JEDZa. Jeżeli był zastosowany art. 24aa to JEDZ będzie badany tylko od Wykonawcy z pozycją najwyższą w rankingu.
Nic :) Kiedy było otwarcie ofert? Czasami Zamawiający zbiorczo - w dniu otwarcia potwierdza, że dokument doszedł w terminie. Najprawdopodobniej JEDZ dotarł (jeżeli nie było zwrotki, że serwer odrzucił maila). Proszę czekać na info z otwarcia, złożyć oświadczenie o GK (jeżeli w postępowaniu/danej części było złożonych więcej niż jedna oferta) i czekać na badanie i ocenę złożonych ofert, w tym weryfikację JEDZa. Jeżeli był zastosowany art. 24aa to JEDZ będzie badany tylko od Wykonawcy z pozycją najwyższą w rankingu.
0
2018-08-08 19:28 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy