Forum


Powrót Czy podawać punkty?

A.

Anna .....

1

Czy w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty na jedno zadanie i informacji o unieważnieniu na drugie zadanie - w drugim przypadku należy podać liczbę punktów zdobytych przez wykonawcę, którego cena przewyższa kwotę posiadaną przez zamawiającego na zrealizowanie zamówienia (jedna oferta odrzucona, druga za wysoka cena) i postępowanie w tej części unieważnianie jest na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP?
Przetarg nieograniczony, procedura odwrócona.
Czy w informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty na jedno zadanie i informacji o unieważnieniu na drugie zadanie - w drugim przypadku należy podać liczbę punktów zdobytych przez wykonawcę, którego cena przewyższa kwotę posiadaną przez zamawiającego na zrealizowanie zamówienia (jedna oferta odrzucona, druga za wysoka cena) i postępowanie w tej części unieważnianie jest na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 PZP? Przetarg nieograniczony, procedura odwrócona.
0
2018-08-09 08:36 0

A.

Alicja .....

47

Czy w drugim przypadku mamy do czynienia z unieważnieniem postępowania z powodu, iż cena oferty z najniższą ceną przekracza możliwości finansowe zamawiającego, czy też cena najkorzystniejszej oferty przekracza możliwości finansowe zamawiającego. Jeżeli unieważnienie następuje z powodu pierwszej okoliczności to nie podaje się puntów ponieważ zamawiający nie dokonuje badania ofert, nie robi rankingu ofert itd. Już sam fakt, że cena najniższa w zbiorze ofert przekracza możliwości finansowe (i zamawiający nie ma możliwości zwiększenia środków) skutkuje unieważnieniem postępowania. Natomiast inna sytuacja jest w drugim przypadku - żeby stwierdzić, która oferta jest najkorzystniejsza trzeba zrobić ocenę ofert (ranking ofert), ewentualnie wykluczyć wykonawców, odrzucić oferty. Tutaj informacja o przyznanych punktach powinna zostać podana wykonawco. Natomiast zamiast informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty jest informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie tego zadania.
Czy w drugim przypadku mamy do czynienia z unieważnieniem postępowania z powodu, iż cena oferty z najniższą ceną przekracza możliwości finansowe zamawiającego, czy też cena najkorzystniejszej oferty przekracza możliwości finansowe zamawiającego. Jeżeli unieważnienie następuje z powodu pierwszej okoliczności to nie podaje się puntów ponieważ zamawiający nie dokonuje badania ofert, nie robi rankingu ofert itd. Już sam fakt, że cena najniższa w zbiorze ofert przekracza możliwości finansowe (i zamawiający nie ma możliwości zwiększenia środków) skutkuje unieważnieniem postępowania. Natomiast inna sytuacja jest w drugim przypadku - żeby stwierdzić, która oferta jest najkorzystniejsza trzeba zrobić ocenę ofert (ranking ofert), ewentualnie wykluczyć wykonawców, odrzucić oferty. Tutaj informacja o przyznanych punktach powinna zostać podana wykonawco. Natomiast zamiast informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty jest informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie tego zadania.
0
2018-08-09 09:23 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy