Forum


Powrót Utrzymanie ceny w okresie umownym

G.

Grażyna .....

0

Przetarg na usługę w okresie 3 lat. Chcę na kryterium pozacenowe dać kryterium zagwarantowania stałości ceny przez jakiś okres. Jak to ma się do klauzuli waloryzacyjnej np. z tyt. wzrostu wynagrodzenia. W mojej ocenie, jeśli wykonawca wskaże okres przykładowo 3 lat, to nie może podnieść już wynagrodzenia. W końcu się zobowiązał. proszę o opinie :)
Przetarg na usługę w okresie 3 lat. Chcę na kryterium pozacenowe dać kryterium zagwarantowania stałości ceny przez jakiś okres. Jak to ma się do klauzuli waloryzacyjnej np. z tyt. wzrostu wynagrodzenia. W mojej ocenie, jeśli wykonawca wskaże okres przykładowo 3 lat, to nie może podnieść już wynagrodzenia. W końcu się zobowiązał. proszę o opinie :)
0
2018-08-09 13:25 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Nie bardzo rozumiem dlaczego cena miałaby ulegać zmianie (za wyjątkiem zapisów w umowie dotyczących możliwych zmian w umowie). Jeżeli wykonawca oferuje wykonanie usługi za kwotę X to po takiej kwocie realizuje umowę. Z reguły waloryzacja wynagrodzenia wynikająca ze zmiany przepisów np. najniższego wynagrodzenia pojawia się bez wpływu Zamawiającego. Ponadto, jako instytucja publiczna to raczej nie powinniśmy nagradzać dodatkowo wykonawcy, który pomimo zmian w prawie nie podnosi wynagrodzeń pracownikom. (pismo dot. zmiany wynagrodzenia powinno zawierać prawidłowe uzasadnienie + wyliczenia wzrostu wynagrodzenia pracownika skierowanego do realizacji zamówienia).
Nie bardzo rozumiem dlaczego cena miałaby ulegać zmianie (za wyjątkiem zapisów w umowie dotyczących możliwych zmian w umowie). Jeżeli wykonawca oferuje wykonanie usługi za kwotę X to po takiej kwocie realizuje umowę. Z reguły waloryzacja wynagrodzenia wynikająca ze zmiany przepisów np. najniższego wynagrodzenia pojawia się bez wpływu Zamawiającego. Ponadto, jako instytucja publiczna to raczej nie powinniśmy nagradzać dodatkowo wykonawcy, który pomimo zmian w prawie nie podnosi wynagrodzeń pracownikom. (pismo dot. zmiany wynagrodzenia powinno zawierać prawidłowe uzasadnienie + wyliczenia wzrostu wynagrodzenia pracownika skierowanego do realizacji zamówienia).
0
2018-08-09 13:46 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy