Forum


Powrót Forma pisemna oświadczeń o spełnieniu warunków i braku podstaw do wykluczenia

WA

Wiesława Alsanowska

6

Dokumenty te zgodnie z rozporządzeniem składane są w oryginale. Czyli jeżeli wzywam o te dokumenty, bo coś w nich jest nie tak jak trzeba to muszę dać czas na uzupełnienie taki, żeby zdążyło to przyjść pocztą lub posłańcem w oryginale tak??Czy taki zapis w SIWZ może być: W przypadku korespondencji przesłanej faksem lub drogą elektroniczną domniemywa się, że dzień przesłania korespondencji jest dniem doręczenia, jeżeli korespondencja ta została przesłana niezwłocznie również w formie pisemnej. W ten sposób dostanę coś mailem lub faksem i dokonuje dalszych czynności a nie czekam na oryginał.
Dokumenty te zgodnie z rozporządzeniem składane są w oryginale. Czyli jeżeli wzywam o te dokumenty, bo coś w nich jest nie tak jak trzeba to muszę dać czas na uzupełnienie taki, żeby zdążyło to przyjść pocztą lub posłańcem w oryginale tak??Czy taki zapis w SIWZ może być: W przypadku korespondencji przesłanej faksem lub drogą elektroniczną domniemywa się, że dzień przesłania korespondencji jest dniem doręczenia, jeżeli korespondencja ta została przesłana niezwłocznie również w formie pisemnej. W ten sposób dostanę coś mailem lub faksem i dokonuje dalszych czynności a nie czekam na oryginał.
0
2016-08-31 10:37 0

N.

Natalia .....

26

ja mam taki zapis:
W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, w trybie art. 26 ust. 2, 2f, 3 oraz 3a ustawy Pzp, oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć ( złożyć / uzupełnić / poprawić ) w formie pisemnej.

i dla powyższego wymagam zawsze formy pisemnej
ja mam taki zapis: W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia, uzupełnienia lub poprawienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, w trybie art. 26 ust. 2, 2f, 3 oraz 3a ustawy Pzp, oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć ( złożyć / uzupełnić / poprawić ) w formie pisemnej. i dla powyższego wymagam zawsze formy pisemnej
1
2016-08-31 10:52 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy