Forum


Powrót nalezyte wykonanie dostaw

A.

Anna .....

30

Witam,
Wykonawca na potwierdzenie należytego wykonania dostawy dołączył oświadczenie własne, ze dostawa została wykonana należycie i terminowo, dołączył również fakturę z dowodem wpłaty przez kontrahenta. Ponadto oświadcza, ze podmiot, na rzecz którego dostawa została wykonana, (dostawa była wykonywana dla Niemców), ze względu na tajemnicę handlową nie wystawi Wykonawcy referencji. Czy mogę uznać oświadczenie + fa z dowodami wpłaty???
Witam, Wykonawca na potwierdzenie należytego wykonania dostawy dołączył oświadczenie własne, ze dostawa została wykonana należycie i terminowo, dołączył również fakturę z dowodem wpłaty przez kontrahenta. Ponadto oświadcza, ze podmiot, na rzecz którego dostawa została wykonana, (dostawa była wykonywana dla Niemców), ze względu na tajemnicę handlową nie wystawi Wykonawcy referencji. Czy mogę uznać oświadczenie + fa z dowodami wpłaty???
0
2018-08-13 08:52 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Nie. Poświadczenie własne możne być tylko wówczas gdy podmiot/firma na rzecz której było realizowane zamówienie/dostawa już nie istnieje.
A cóż to za tajemnica handlowa poświadczyć, że zamówienie - które już i tak jest znane, ponieważ podane w wykazie - zostało zrealizowane należycie. Coś wykonawca kręci :)
Nie. Poświadczenie własne możne być tylko wówczas gdy podmiot/firma na rzecz której było realizowane zamówienie/dostawa już nie istnieje. A cóż to za tajemnica handlowa poświadczyć, że zamówienie - które już i tak jest znane, ponieważ podane w wykazie - zostało zrealizowane należycie. Coś wykonawca kręci :)
0
2018-08-13 10:09 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy