Forum


Powrót Oferta elektroniczna

A.

Aleksandra .....

3

Nie wiem czy dobrze myślę...pomóżcie.

Prowadzę postepowanie w całości w formie elektronicznej. RB powyżej progów.

Jedna z oferta złożona przez konsorcjum(dwóch firm) dodatkowo w zakresie warunku finansowego polega na zasobach podmiotu trzeciego.
Złożone zostały 3 JEDZE (dla lidera, członka konsorcjum i podmiotu trzeciego) oraz zobowiązanie podmiotu trzeciego - podpisane wszystkie podpisem elektronicznym przez lidera.

Czy dobrze rozumuję, że:
- JEDZ dla członka konsorcjum podpsuje kwalifikowanym podpisem członek konsorcjum (swoim kwalifikowanym podpisem)?
- JEDZ i zobowiązanie do oddania zasobów - podpisuje własnym podpisem podmiot trzeci?

To, że podpisał te dokumenty swoim kwalifikowanym podpisem tylko lider, uznałabym za formę "potwierdzenia za zgodność" jedynie.

Wymienione dokumenty należy uzupełnić na podstawie art. 26 ust. 3 ze wskazaniem (zgodnie z zapisami SIWZ zresztą) aby podpisali je odpowiedni kwalifikowanymi podpisami:
- członek konsorcjum swój JEDZ
- podmiot trzeci - swój JEDZ i zobowiązanie.
To, że nie podpisali oni swoich dokumentów, uznaję, że nie złożyli ich w wymaganej formie...
Nie wiem czy dobrze myślę...pomóżcie. Prowadzę postepowanie w całości w formie elektronicznej. RB powyżej progów. Jedna z oferta złożona przez konsorcjum(dwóch firm) dodatkowo w zakresie warunku finansowego polega na zasobach podmiotu trzeciego. Złożone zostały 3 JEDZE (dla lidera, członka konsorcjum i podmiotu trzeciego) oraz zobowiązanie podmiotu trzeciego - podpisane wszystkie podpisem elektronicznym przez lidera. Czy dobrze rozumuję, że: - JEDZ dla członka konsorcjum podpsuje kwalifikowanym podpisem członek konsorcjum (swoim kwalifikowanym podpisem)? - JEDZ i zobowiązanie do oddania zasobów - podpisuje własnym podpisem podmiot trzeci? To, że podpisał te dokumenty swoim kwalifikowanym podpisem tylko lider, uznałabym za formę "potwierdzenia za zgodność" jedynie. Wymienione dokumenty należy uzupełnić na podstawie art. 26 ust. 3 ze wskazaniem (zgodnie z zapisami SIWZ zresztą) aby podpisali je odpowiedni kwalifikowanymi podpisami: - członek konsorcjum swój JEDZ - podmiot trzeci - swój JEDZ i zobowiązanie. To, że nie podpisali oni swoich dokumentów, uznaję, że nie złożyli ich w wymaganej formie...
0
2018-08-13 10:36 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Oświadczenia podpisuje podmiot, który potwierdza np. niepodlenie wykluczeniu. JEDZ swoją treścią jest bardziej rozbudowany, ale pomimo to, każdy wykonawca w konsorcjum oraz podmioty trzecie samodzielnie składają i podpisują oświadczenie.
Oświadczenia muszą być w oryginale, wobec tego żadne podpisy - dodatkowe np. Lidera nie są potrzebne i nic nie potwierdzają.
Do uzupełnienia :) Podstawa prawidłowa.
Oświadczenia podpisuje podmiot, który potwierdza np. niepodlenie wykluczeniu. JEDZ swoją treścią jest bardziej rozbudowany, ale pomimo to, każdy wykonawca w konsorcjum oraz podmioty trzecie samodzielnie składają i podpisują oświadczenie. Oświadczenia muszą być w oryginale, wobec tego żadne podpisy - dodatkowe np. Lidera nie są potrzebne i nic nie potwierdzają. Do uzupełnienia :) Podstawa prawidłowa.
0
2018-08-13 11:04 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy