Forum


Powrót JEDZ w formir elektronicznej

A.

Anna .....

29

Witam,
mam takie pytanie,
W postepowaniu powyżej progu żądam tylko obligatoryjnych przesłanek dot. podstaw wykluczenia
1. informacja z KRK (paragraf 5 pkt 1 rozporządzenia)
2. Oświadczenia wykonawcy (paragraf 5 pkt 5 rozporządzenia oraz paragraf 5 pkt 6 rozporządzenia)

Bardzo proszę o pomoc w wypełnieniu JEDZ-a, dotyczącej części C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi

Czy mam oznaczyć (czy NIE) do wypełnienia dla Wykonawcy następujące podstawy wykluczenia, dotyczy poniższych przesłanek.

-naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa socjalnego
- układ z wierzycielami
- inna sytuacja podobna do upadłości wynikająca z prawa krajowego
- aktywami zarządza likwidator
- działalność gospodarcza jest zawieszona
- winien poważnego wykroczenia zawodowego
- bezpośrednie lub pośrednie zaangażowanie w przygotowanie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia
- rozwiązanie umowy przed czasem, odszkodowania lub inne porównywalne sankcje

Bardzo proszę o wskazówki.
Witam, mam takie pytanie, W postepowaniu powyżej progu żądam tylko obligatoryjnych przesłanek dot. podstaw wykluczenia 1. informacja z KRK (paragraf 5 pkt 1 rozporządzenia) 2. Oświadczenia wykonawcy (paragraf 5 pkt 5 rozporządzenia oraz paragraf 5 pkt 6 rozporządzenia) Bardzo proszę o pomoc w wypełnieniu JEDZ-a, dotyczącej części C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi Czy mam oznaczyć (czy NIE) do wypełnienia dla Wykonawcy następujące podstawy wykluczenia, dotyczy poniższych przesłanek. -naruszenie obowiązków w dziedzinie prawa socjalnego - układ z wierzycielami - inna sytuacja podobna do upadłości wynikająca z prawa krajowego - aktywami zarządza likwidator - działalność gospodarcza jest zawieszona - winien poważnego wykroczenia zawodowego - bezpośrednie lub pośrednie zaangażowanie w przygotowanie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia - rozwiązanie umowy przed czasem, odszkodowania lub inne porównywalne sankcje Bardzo proszę o wskazówki.
0
2018-08-13 11:32 0

A.

Aleksandra .....

3

Dzień dobry,

dość przystępnie, moim zdaniem, zostało to opisane w Instrukcji wypełniania JEZD opracowanej przez UZP.

Link : https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf

Od strony nr 30 Instrukcji - znajduje się szczegółowy opis, które punkty JEZD należy odnieść do przesłanek wykluczenia zawartych w ustawie.
Dzień dobry, dość przystępnie, moim zdaniem, zostało to opisane w Instrukcji wypełniania JEZD opracowanej przez UZP. Link : https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelniania-JEDZ-ESPD.pdf Od strony nr 30 Instrukcji - znajduje się szczegółowy opis, które punkty JEZD należy odnieść do przesłanek wykluczenia zawartych w ustawie.
0
2018-08-13 11:46 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy