Forum


Powrót Brak jednej strony kosztorysu ofertowego

M.

Małgorzata .....

0

Wykonawca dołączył do oferty kosztorys ofertowy ( wynagr. kosztorysowe). W trakcie sprawdzania okazało się, że brakuje 4 pozycji ale prawdopodobnie nie wydrukowała mu się strona bo liczby porządkowe maja kontynuacje. Wartość kosztorysu zawiera te pozycje. Jednak nie znamy wartości poszczególnych 4 pozycji. Co według Was powinnam uczynić?
Wykonawca dołączył do oferty kosztorys ofertowy ( wynagr. kosztorysowe). W trakcie sprawdzania okazało się, że brakuje 4 pozycji ale prawdopodobnie nie wydrukowała mu się strona bo liczby porządkowe maja kontynuacje. Wartość kosztorysu zawiera te pozycje. Jednak nie znamy wartości poszczególnych 4 pozycji. Co według Was powinnam uczynić?
0
2018-08-13 12:01 0

A.

Alicja .....

47

Jeżeli kosztorys ofertowy jest niekompletny (zwłaszcza w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego) to niestety nie można go uzupełnić. Prawdopodobnie znacie państwo łączną kwotę dla tych pozycji bo ona pewnie wynika z różnicy całego kosztorysu i pozostałych pozycji, ale nie znacie wyceny poszczególnych, brakujących pozycji. Nie ma jak porównać takiej oferty z innymi ofertami. Oferta niestety do odrzucenia.
Jeżeli kosztorys ofertowy jest niekompletny (zwłaszcza w przypadku wynagrodzenia kosztorysowego) to niestety nie można go uzupełnić. Prawdopodobnie znacie państwo łączną kwotę dla tych pozycji bo ona pewnie wynika z różnicy całego kosztorysu i pozostałych pozycji, ale nie znacie wyceny poszczególnych, brakujących pozycji. Nie ma jak porównać takiej oferty z innymi ofertami. Oferta niestety do odrzucenia.
0
2018-08-13 12:17 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy