Forum


Powrót JEDZ w wersji elektronicznej

M.

Marzena .....

0

Dzień dobry, bardzo proszę o Państwa opinię.
Postępowanie powyżej progów unijnych - jedz wymagany w wersji elektronicznej. Wykonawca składa JEDZa w wersji papierowej.
Zamawiający wzywa do uzupełnienia Jedza z art. 26.3 pzp - Wykonawca nie uzupełnia dokumentu.
Rozumiem, że w takiej sytuacji uznajemy, że dokument został złożony w niewłaściwej formie, więc ofertę odrzucamy?
W postępowaniu żądano wniesienia wadium, więc wadium również będzie zatrzymane?
Dzień dobry, bardzo proszę o Państwa opinię. Postępowanie powyżej progów unijnych - jedz wymagany w wersji elektronicznej. Wykonawca składa JEDZa w wersji papierowej. Zamawiający wzywa do uzupełnienia Jedza z art. 26.3 pzp - Wykonawca nie uzupełnia dokumentu. Rozumiem, że w takiej sytuacji uznajemy, że dokument został złożony w niewłaściwej formie, więc ofertę odrzucamy? W postępowaniu żądano wniesienia wadium, więc wadium również będzie zatrzymane?
0
2018-08-13 13:47 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Nie uzupełnione - nie potwierdzone niepodleganie wykluczeniu/spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wadium do zatrzymania.
Nie uzupełnione - nie potwierdzone niepodleganie wykluczeniu/spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wadium do zatrzymania.
0
2018-08-13 14:05 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy