Forum


Powrót Błędy w kosztorysie

A.

Aleksandra .....

3

Przetarg na RB , wynagrodzenie kosztorysowe.
Wykonawca w złożonym kosztorysie w kilku pozycjach wpisał jeden kod KNR, a w przedmiarze były dwa kody. Cena z pozycje podana poprawnie. Poprawić jako inna omyłkę czy zostawić bez zmian?

Ponadto w kilku pozycjach niewielkiej zmianie uległy opisy pozycji w kosztorysie względem przedmiaru.
Znalazłam: Podobnie orzekł skład Izby w wyroku z dnia 23 stycznia 2009 r., KIO/UZP 21/09 oraz KIO/UZP 38/09 i KIO/UZP 41/09 (102) . Skład orzekający wskazał, że „jeśli opis pozycji w kosztorysie wykonawcy nie jest zgodny z przedmiarem, ale czyni zadość wymaganiom wynikającym ze specyfikacji technicznych czy też projektów wykonawczych, to nie ma potrzeby go korygować..... Jeśli zaś opis pozycji w kosztorysie ofertowym nie oddaje charakteru prac ujętych w przedmiarze, jak i specyfikacji technicznej, to omyłka powinna zostać poprawiona w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy p.z.p."
Tzn. przeanalizować czy wprowadzone zmiany w opisie są wystarczające do uznania, że wykonawca wycenił pozycje zgodnie z przedmiarem, a jeśli zmiana jest szersza, uznać, że wycenił pozycje i oprawić na podstawie art. 87 ust. 1 pkt 1)?
Przetarg na RB , wynagrodzenie kosztorysowe. Wykonawca w złożonym kosztorysie w kilku pozycjach wpisał jeden kod KNR, a w przedmiarze były dwa kody. Cena z pozycje podana poprawnie. Poprawić jako inna omyłkę czy zostawić bez zmian? Ponadto w kilku pozycjach niewielkiej zmianie uległy opisy pozycji w kosztorysie względem przedmiaru. Znalazłam: Podobnie orzekł skład Izby w wyroku z dnia 23 stycznia 2009 r., KIO/UZP 21/09 oraz KIO/UZP 38/09 i KIO/UZP 41/09 (102) . Skład orzekający wskazał, że „jeśli opis pozycji w kosztorysie wykonawcy nie jest zgodny z przedmiarem, ale czyni zadość wymaganiom wynikającym ze specyfikacji technicznych czy też projektów wykonawczych, to nie ma potrzeby go korygować..... Jeśli zaś opis pozycji w kosztorysie ofertowym nie oddaje charakteru prac ujętych w przedmiarze, jak i specyfikacji technicznej, to omyłka powinna zostać poprawiona w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy p.z.p." Tzn. przeanalizować czy wprowadzone zmiany w opisie są wystarczające do uznania, że wykonawca wycenił pozycje zgodnie z przedmiarem, a jeśli zmiana jest szersza, uznać, że wycenił pozycje i oprawić na podstawie art. 87 ust. 1 pkt 1)?
0
2018-08-13 13:56 0

A.

Aleksandra .....

3

Poprawić na podstawie art. 87 ust.1 pkt 3) oczywiście.
Poprawić na podstawie art. 87 ust.1 pkt 3) oczywiście.
0
2018-08-13 13:58 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy