Forum


Powrót podwykonawca a warunki udziału

M.

Marzena .....

2

Na etapie oceny ofert wykonawca sam spełniał warunki udziału w postępowaniu dot. doświadczenia w realizacji robót układania kostki granitowej.
Na etapie wykonywania umowy wykonawca zgłasza podwykonawcę, który będzie realizował zakres robót odpowiadający układaniu kostki granitowej.
W ofercie wykonawca nie deklarował korzystania z zasobów podmiotów trzecich ani udziału podwykonawcy.
Zamawiający nie zastrzegł w SIWZ kluczowych części zamówienia do wyłącznej kompetencji wykonawcy.

Pytanie: Czy wykonawca, w świetle ustawy pzp, może wprowadzić na obecnym etapie realizacji zamówienia podwykonawcę, który miałby realizować zakres wymagany warunkiem udziału w postępowaniu w zakresie układania kostki, pomimo faktu, iż pierwotnie wykaz robót w tym zakresie i doświadczenie wykazywał tylko wykonawca i na tej podstawie został wybrany?
Na etapie oceny ofert wykonawca sam spełniał warunki udziału w postępowaniu dot. doświadczenia w realizacji robót układania kostki granitowej. Na etapie wykonywania umowy wykonawca zgłasza podwykonawcę, który będzie realizował zakres robót odpowiadający układaniu kostki granitowej. W ofercie wykonawca nie deklarował korzystania z zasobów podmiotów trzecich ani udziału podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzegł w SIWZ kluczowych części zamówienia do wyłącznej kompetencji wykonawcy. Pytanie: Czy wykonawca, w świetle ustawy pzp, może wprowadzić na obecnym etapie realizacji zamówienia podwykonawcę, który miałby realizować zakres wymagany warunkiem udziału w postępowaniu w zakresie układania kostki, pomimo faktu, iż pierwotnie wykaz robót w tym zakresie i doświadczenie wykazywał tylko wykonawca i na tej podstawie został wybrany?
0
2018-08-14 12:50 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Teoretycznie Wykonawca zawsze może skorzystać z podwykonawcy, o ile Zamawiający nie zastrzegł (...)
Wykonawca samodzielnie spełnił warunki udziału w postępowaniu, wobec tego od podwykonawcy nie mamy podstaw wymagania spełnienia warunku.
Teoretycznie Wykonawca zawsze może skorzystać z podwykonawcy, o ile Zamawiający nie zastrzegł (...) Wykonawca samodzielnie spełnił warunki udziału w postępowaniu, wobec tego od podwykonawcy nie mamy podstaw wymagania spełnienia warunku.
0
2018-08-14 12:54 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy