Forum


Powrót podpisanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy

M.

Monika .....

0

Witam
Dokonaliśmy wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym poniżej progów. Następny etap to podpisanie umowy. Proszę o informację czy wezwanie z wyznaczonym terminem na podpisanie umowy może zostać wysłane np. mailem czy musi być jakimś oficjalnym pismem? żądaliśmy też wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy ...czy w mailu/piśmie informującym o terminie na podpisanie umowy powinniśmy wezwać do poinformowania Zamawiającego w jakiej formie zostanie ono wniesione i że musi zostać wniesione do dnia podpisania umowy?
Witam Dokonaliśmy wyboru oferty najkorzystniejszej w przetargu nieograniczonym poniżej progów. Następny etap to podpisanie umowy. Proszę o informację czy wezwanie z wyznaczonym terminem na podpisanie umowy może zostać wysłane np. mailem czy musi być jakimś oficjalnym pismem? żądaliśmy też wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy ...czy w mailu/piśmie informującym o terminie na podpisanie umowy powinniśmy wezwać do poinformowania Zamawiającego w jakiej formie zostanie ono wniesione i że musi zostać wniesione do dnia podpisania umowy?
0
2018-08-16 09:00 0

R.

Renata .....

24

myślę, że pismem oraz że w tym piśmie nie zaszkodzi opisać wymagania dotyczące wniesienia zabezpieczenia, żeby była jasność. U nas tak się praktykuje
myślę, że pismem oraz że w tym piśmie nie zaszkodzi opisać wymagania dotyczące wniesienia zabezpieczenia, żeby była jasność. U nas tak się praktykuje
0
2018-08-16 09:02 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy