Forum


Powrót Wykonawca "pomylił" się w cenie co ujawnił w wyjaśnieniach dot. rażąco niskiej ceny

A.

Anna .....

16

Wykonawca wezwany do wyjaśnień elementów ceny (podejrzana o rażąco niską), przyznał się, że pomylił się w cenie jednostkowej - wpisał cenę jednostkową dwukrotnie niższą, co wpłynęło na cenę oferty w taki sposób, że Zamawiający musiał go wezwać do wyjaśnienia.
Jednocześnie wykonawca w wyjaśnieniach wskazał jaka powinna być cena jednostkowa (wyższa niż pierwotnie wskazana w formularzu) co ma wpływ na dwukrotne zwiększenie ceny ofertowej. Wykonawca prosi o uwzględnienie swojego błędu. "Poprawiona" przez Wykonawcę cena jest nadal najkorzystniejsza i mieści się w kwocie, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Oferta Wykonawcy jest do odrzucenia, prawda?
Wykonawca wezwany do wyjaśnień elementów ceny (podejrzana o rażąco niską), przyznał się, że pomylił się w cenie jednostkowej - wpisał cenę jednostkową dwukrotnie niższą, co wpłynęło na cenę oferty w taki sposób, że Zamawiający musiał go wezwać do wyjaśnienia. Jednocześnie wykonawca w wyjaśnieniach wskazał jaka powinna być cena jednostkowa (wyższa niż pierwotnie wskazana w formularzu) co ma wpływ na dwukrotne zwiększenie ceny ofertowej. Wykonawca prosi o uwzględnienie swojego błędu. "Poprawiona" przez Wykonawcę cena jest nadal najkorzystniejsza i mieści się w kwocie, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Oferta Wykonawcy jest do odrzucenia, prawda?
0
2018-08-17 09:32 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 981

Jak najbardziej do odrzucenia, śmieszne (albo świadome) tłumaczenie wykonawcy.
Jak najbardziej do odrzucenia, śmieszne (albo świadome) tłumaczenie wykonawcy.
0
2018-08-17 09:47 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy