Forum


Powrót Termin odwołanie od postanowień SIWZ

E.

Edyta .....

3

Zamawiający nie wyraził zgody na zmianę SIWZ. Rozumiem, że termin na zaskarżenie SIWZ biegnie od jej publikacji i nie można przyjąć, że odwołanie dotyczy zaniechania zmiany SIWZ (a tym samym liczyć termin od tego czasu?)
Zamawiający nie wyraził zgody na zmianę SIWZ. Rozumiem, że termin na zaskarżenie SIWZ biegnie od jej publikacji i nie można przyjąć, że odwołanie dotyczy zaniechania zmiany SIWZ (a tym samym liczyć termin od tego czasu?)
0
2018-08-17 09:43 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

art. 182 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - termin liczony jest od momentu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP i treści siwz na stronie internetowej Zamawiającego.
art. 182 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - termin liczony jest od momentu zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP i treści siwz na stronie internetowej Zamawiającego.
0
2018-08-17 11:28 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy