Forum


Powrót art. 22c ustawy, a § 2 ust. 2 pkt 3, Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów...

GG

Grzegorz Galikowski

3

Może ktoś wie, gdzie się mieści dokument "informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem" w wymaganiach określonych w pkt 1-3 art. 22c ust. 1.
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
Może ktoś wie, gdzie się mieści dokument "informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem" w wymaganiach określonych w pkt 1-3 art. 22c ust. 1. terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
0
2016-09-01 08:58 0

W.

Walentyna .....

20

Jakoś nie mogę się połapać o co chodzi w tym pytaniu w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 6 lipca 2016 Dz.U. z dnia 27 lipca 2016 poz. 1126 jest zawarty wykaz dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Jakoś nie mogę się połapać o co chodzi w tym pytaniu w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 6 lipca 2016 Dz.U. z dnia 27 lipca 2016 poz. 1126 jest zawarty wykaz dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
1
2016-09-01 09:38 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy