Forum


Powrót jak praktycznie skorzystać z prawa opcji

E.

Edyta .....

3

W umowie mam wskazane zamawiający może zlecić wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne jak w umowie (opcja) do 20 % wartości przedmiotu umowy. Chcemy z tego skorzystać - czy w takim razie złożyć oświadczenie i napisać, że korzystają z prawa opcji zamawiający zleca dodatkowe czynności o wartości x ?
W umowie mam wskazane zamawiający może zlecić wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne jak w umowie (opcja) do 20 % wartości przedmiotu umowy. Chcemy z tego skorzystać - czy w takim razie złożyć oświadczenie i napisać, że korzystają z prawa opcji zamawiający zleca dodatkowe czynności o wartości x ?
0
2018-08-17 13:57 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Bardzo ogólne pytanie i nie wiem jakiego rodzaju zamówienia dotyczy. Z reguły umowa porządkuje w jaki sposób zamawiamy z opcji. Może tak być, że wysyłamy do wykonawcy zlecenie z powołaniem się na umowę i wskazaniem produktu/usługi itp do realizacji, zgodnie ze złożoną ofertą (po cenie wskazanej w ofercie - też wpisanej do umowy / będącej załącznikiem do umowy - różnie wygląda u poszczególnych Zamawiających).
Bardzo ogólne pytanie i nie wiem jakiego rodzaju zamówienia dotyczy. Z reguły umowa porządkuje w jaki sposób zamawiamy z opcji. Może tak być, że wysyłamy do wykonawcy zlecenie z powołaniem się na umowę i wskazaniem produktu/usługi itp do realizacji, zgodnie ze złożoną ofertą (po cenie wskazanej w ofercie - też wpisanej do umowy / będącej załącznikiem do umowy - różnie wygląda u poszczególnych Zamawiających).
0
2018-08-17 14:03 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy