Forum


Powrót Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i podmiotach trzecich

D.

Dorota .....

0

Postępowanie poniżej progów, przetarg nieograniczony, procedura odwrócona, roboty budowlane. Do oferty Wykonawca dołączył zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia i w treści dokumentu - do dyspozycji w trakcie realizacji zamówienia odda Wykonawcy niezbędne zasoby - Wykonawca wpisał „Zdolności techniczne”. Natomiast w oświadczeniu Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i podmiotach trzecich, nie wskazał warunku określonego przez Zamawiającego, którego dotyczy wsparcie podmiotu trzeciego a jedynie wpisał ogólnie „podwykonawstwo”.
Czy w związku z powyższym powinnam wezwać Wykonawcę do: złożenia, uzupełnienia lub poprawienia czy do udzielenia wyjaśnień złożonego ww. oświadczenia?
Postępowanie poniżej progów, przetarg nieograniczony, procedura odwrócona, roboty budowlane. Do oferty Wykonawca dołączył zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia i w treści dokumentu - do dyspozycji w trakcie realizacji zamówienia odda Wykonawcy niezbędne zasoby - Wykonawca wpisał „Zdolności techniczne”. Natomiast w oświadczeniu Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i podmiotach trzecich, nie wskazał warunku określonego przez Zamawiającego, którego dotyczy wsparcie podmiotu trzeciego a jedynie wpisał ogólnie „podwykonawstwo”. Czy w związku z powyższym powinnam wezwać Wykonawcę do: złożenia, uzupełnienia lub poprawienia czy do udzielenia wyjaśnień złożonego ww. oświadczenia?
0
2018-08-20 12:52 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Tak. Jeżeli złożone dokumenty są niekompletne lub budzą wątpliwości - np. sprzeczne treści, możemy wezwać Wykonawcę do uzupełnienia dokumentu.
Forum ma to do siebie, ze nie widać dokumentów :) ale, zobowiązanie powinno w sposób czytelny wskazać jakie zasoby/doświadczenie/narzędzi itp podmiot trzeci udostępni do realizacji zamówienia. Samo wpisanie "zdolności techniczne" chyba nie wyjaśniają co dokładnie :)
Nie bardzo wiem co z tym oświadczeniem - rozumiem, że wpisał podmiot trzeci, ale nie wpisał w jakim zakresie będzie polegał na podmiocie trzecim. Jeżeli tak, to wykonawca powinien uzupełnić oświadczenie z prawidłowo wpisaną treścią.
Podmiot trzeci musi też złożyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.
Tak. Jeżeli złożone dokumenty są niekompletne lub budzą wątpliwości - np. sprzeczne treści, możemy wezwać Wykonawcę do uzupełnienia dokumentu. Forum ma to do siebie, ze nie widać dokumentów :) ale, zobowiązanie powinno w sposób czytelny wskazać jakie zasoby/doświadczenie/narzędzi itp podmiot trzeci udostępni do realizacji zamówienia. Samo wpisanie "zdolności techniczne" chyba nie wyjaśniają co dokładnie :) Nie bardzo wiem co z tym oświadczeniem - rozumiem, że wpisał podmiot trzeci, ale nie wpisał w jakim zakresie będzie polegał na podmiocie trzecim. Jeżeli tak, to wykonawca powinien uzupełnić oświadczenie z prawidłowo wpisaną treścią. Podmiot trzeci musi też złożyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.
0
2018-08-20 13:10 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy