Forum


Powrót Sprawdzanie oferty, braki w formularzu ofertowym.

M.

Malwina .....

10

Hej, proszę o pomoc przy sprawdzaniu oferty. Pierwszy raz mnie to spotyka, problem dotyczy formularza ofertowego. Cena, gwarancja czyli kryteria oceny ofert są, ale na drugiej stronie formularza mamy zapisane kilka oświadczeń, np. "oświadczamy, że cena brutto zawiera wszystkie niezbędne koszty do prawidłowej realizacji zamówienia...", "uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni", "akceptujemy bez uwag wzór umowy" itp. oraz informacje na jaki adres ma być zwrócony oryginał poręczenia wadialnego (nie zostało to uzupełnione przez Wykonawcę), oświadczenie o realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców (też wykonawca nie uzupełnił).
Czy w związku z tym, że FOco do zasady nie podlega wezwaniu do uzupełnienia, powinnam wezwać Wykonawce aby uzupełnił braki? Wskazał na jaki adres zwrócić gwarancje, uzupełnił inf. o podwykonawcach itp?
Poza tym druga sprawa jest taka, że oświadczenia są podpisane, ale nie wszystkie strony oferty są zaparafowane. Czy każda strona oferty winna być zaparafowana? Np. ta strona powyżej mimo tych braków także nie ma parafy.
Proszę o pomoc w tej sprawie.
Hej, proszę o pomoc przy sprawdzaniu oferty. Pierwszy raz mnie to spotyka, problem dotyczy formularza ofertowego. Cena, gwarancja czyli kryteria oceny ofert są, ale na drugiej stronie formularza mamy zapisane kilka oświadczeń, np. "oświadczamy, że cena brutto zawiera wszystkie niezbędne koszty do prawidłowej realizacji zamówienia...", "uważamy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni", "akceptujemy bez uwag wzór umowy" itp. oraz informacje na jaki adres ma być zwrócony oryginał poręczenia wadialnego (nie zostało to uzupełnione przez Wykonawcę), oświadczenie o realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców (też wykonawca nie uzupełnił). Czy w związku z tym, że FOco do zasady nie podlega wezwaniu do uzupełnienia, powinnam wezwać Wykonawce aby uzupełnił braki? Wskazał na jaki adres zwrócić gwarancje, uzupełnił inf. o podwykonawcach itp? Poza tym druga sprawa jest taka, że oświadczenia są podpisane, ale nie wszystkie strony oferty są zaparafowane. Czy każda strona oferty winna być zaparafowana? Np. ta strona powyżej mimo tych braków także nie ma parafy. Proszę o pomoc w tej sprawie.
0
2018-08-20 16:19 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Zdarza się, że Wykonawcy tak szybko wypełniają ofertę, że nawet połowy kartek nie ma.
Zamawiający sam musi zadecydować na ile ignorancje brakujące w FO są istotne lub sprawdzić czy nie można ich wyczytać z innej części oferty.
Domyślam się, że te "oświadczenia" w żadnym dokumencie nie występują - chociaż zdarzało się, że wykonawca swoje dokumenty z powyżej wskazanymi treściami dołączał wg własnego wzoru.
FO nie może być uzupełniony. Natomiast, można się zastanowić czy brak tych oświadczeń w FO powoduje niemożność wybrania oferty i podpisania/realizacji umowy. Jeżeli jest podana cena brutto oferty to czy wykonawca oświadczył czy nie- o zawarciu wszystkich kosztów, nie zmieni faktu, że umowa może być zawarta tylko na kwotę oferty (z uwzględnieniem poprawek rachunkowych). Chyba, że jest rażąco niska - to wezwiemy do wyjaśnienia.
Okres związania ofertą był podany w ogłoszeniu i SIWZ (tak myślę), więc Wykonawca składając ofertę jest nią związany przez 30 dni.
Akceptacja wzoru umowy - od dawna jest zalecane, żeby tego nie wpisywać. Skoro złożył ofertę, nie zadał pytań do dnia składania ofert to po wyborze umowa będzie podpisana wg wzoru.
Wykonawca nawet składając takie oświadczenia często rezygnuje z podpisania umowy, bo jednak zapomniał coś sobie doliczyć i nie opłaca się realizacja umowy,. W postępowaniach z wadium Wykonawcy postępują rozważniej - bez przyczyny nie rezygnują z umowy. Poza tym w tym poręczeniu wadialnym prawdopodobnie jest wskazany termin wynikający ze związania ofertą - tutaj mamy te swoje 30 dni.
W poręczeniu też najczęściej jest wskazany adres zwrotu, jeżeli nie to ustawowo zwracamy wykonawcy (nie musi nam go wskazywać).
Podobnie z podwykonawcą, brak wskazania - nie musimy pytać. Pytam wówczas, gdy z innych dokumentów wynika nam, że powołał się na potencjał trzeci lub wskazał w innej części dokumentów podwykonawcę.
Strony nie muszą być parafowane. Można to zalecać, ale brak parafki nie czyni oferty nieważną.
Ogólnie, próbowałabym uratować tą ofertę.
Zdarza się, że Wykonawcy tak szybko wypełniają ofertę, że nawet połowy kartek nie ma. Zamawiający sam musi zadecydować na ile ignorancje brakujące w FO są istotne lub sprawdzić czy nie można ich wyczytać z innej części oferty. Domyślam się, że te "oświadczenia" w żadnym dokumencie nie występują - chociaż zdarzało się, że wykonawca swoje dokumenty z powyżej wskazanymi treściami dołączał wg własnego wzoru. FO nie może być uzupełniony. Natomiast, można się zastanowić czy brak tych oświadczeń w FO powoduje niemożność wybrania oferty i podpisania/realizacji umowy. Jeżeli jest podana cena brutto oferty to czy wykonawca oświadczył czy nie- o zawarciu wszystkich kosztów, nie zmieni faktu, że umowa może być zawarta tylko na kwotę oferty (z uwzględnieniem poprawek rachunkowych). Chyba, że jest rażąco niska - to wezwiemy do wyjaśnienia. Okres związania ofertą był podany w ogłoszeniu i SIWZ (tak myślę), więc Wykonawca składając ofertę jest nią związany przez 30 dni. Akceptacja wzoru umowy - od dawna jest zalecane, żeby tego nie wpisywać. Skoro złożył ofertę, nie zadał pytań do dnia składania ofert to po wyborze umowa będzie podpisana wg wzoru. Wykonawca nawet składając takie oświadczenia często rezygnuje z podpisania umowy, bo jednak zapomniał coś sobie doliczyć i nie opłaca się realizacja umowy,. W postępowaniach z wadium Wykonawcy postępują rozważniej - bez przyczyny nie rezygnują z umowy. Poza tym w tym poręczeniu wadialnym prawdopodobnie jest wskazany termin wynikający ze związania ofertą - tutaj mamy te swoje 30 dni. W poręczeniu też najczęściej jest wskazany adres zwrotu, jeżeli nie to ustawowo zwracamy wykonawcy (nie musi nam go wskazywać). Podobnie z podwykonawcą, brak wskazania - nie musimy pytać. Pytam wówczas, gdy z innych dokumentów wynika nam, że powołał się na potencjał trzeci lub wskazał w innej części dokumentów podwykonawcę. Strony nie muszą być parafowane. Można to zalecać, ale brak parafki nie czyni oferty nieważną. Ogólnie, próbowałabym uratować tą ofertę.
0
2018-08-21 10:39 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy