Forum


Powrót elektroniczny JEDZ

W.

Wioleta .....

2

Witam, co w przypadku gdy Wykonawca przysłał JEDZa niezaszyfrowanego? I drugie pytanie: co w przypadku, gdy Wykonawca dołączył JEDZa do oferty?
Witam, co w przypadku gdy Wykonawca przysłał JEDZa niezaszyfrowanego? I drugie pytanie: co w przypadku, gdy Wykonawca dołączył JEDZa do oferty?
0
2018-08-21 14:51 0

M.

Marta .....

27

1. w przypadku niezaszyfrowanego JEDZ - ja bym go uznała. Ciężar zabezpieczenia oferty (w tym JEDZ) spoczywa na wykonawcy. Nie ma powodu do wzywania do uzupełnienia, bo już dysponujemy dokumentem...
2. JEDZ dołączony do oferty (domniemanie papierowy) nie spełnia wymagań ustawowych - złożenie JEDZ możliwe tylko w wersji elektronicznej z kwalifikowanym podpisem). Wezwanie do uzupełnienia z 26.3
1. w przypadku niezaszyfrowanego JEDZ - ja bym go uznała. Ciężar zabezpieczenia oferty (w tym JEDZ) spoczywa na wykonawcy. Nie ma powodu do wzywania do uzupełnienia, bo już dysponujemy dokumentem... 2. JEDZ dołączony do oferty (domniemanie papierowy) nie spełnia wymagań ustawowych - złożenie JEDZ możliwe tylko w wersji elektronicznej z kwalifikowanym podpisem). Wezwanie do uzupełnienia z 26.3
0
2018-08-24 09:39 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy