Forum


Powrót robota czy dostawa

M.

Magda .....

0

Zamawiający ma do wykonania zamówienie obejmujące 3 zadania - dostawę i montaż klimatyzatorów, dostawę i montaż żaluzji oraz zaprojektowanie i wykonanie systemu zasilania . Dwa pierwsze w tym samym budynku i pietrze. Trzecie zadanie w innej lokalizacji ale finansowanie z tego danego zamówienia i programu . Całość określona została jako modernizacja sal. Jak je zakwalifikować jako dostawy czy roboty, skoro zgodnie z art. 5c do udzielenia stosuje się przepisy dotyczące tego zamówienia, który odpowiada jego głównemu przedmiotowi. Dodam , że oprócz zakupu urządzeń konieczne jest wykonanie instalacji chłodniczej i elektrycznej ( zad.1 i 3). Zamówienie jest finansowane z dotacji ministra zdrowia.
Zamawiający ma do wykonania zamówienie obejmujące 3 zadania - dostawę i montaż klimatyzatorów, dostawę i montaż żaluzji oraz zaprojektowanie i wykonanie systemu zasilania . Dwa pierwsze w tym samym budynku i pietrze. Trzecie zadanie w innej lokalizacji ale finansowanie z tego danego zamówienia i programu . Całość określona została jako modernizacja sal. Jak je zakwalifikować jako dostawy czy roboty, skoro zgodnie z art. 5c do udzielenia stosuje się przepisy dotyczące tego zamówienia, który odpowiada jego głównemu przedmiotowi. Dodam , że oprócz zakupu urządzeń konieczne jest wykonanie instalacji chłodniczej i elektrycznej ( zad.1 i 3). Zamówienie jest finansowane z dotacji ministra zdrowia.
0
2018-08-22 15:15 0

M.

Marcin .....

Fachowiec 117

Pewnie potraktowałbym modernizację sal jako zamówienie prowadzone w ramach jednego postępowania. Czy są to dostawy, czy roboty budowlane? Skoro celem zamówienia jest modernizacja sal, wydaje się, że mamy do czynienia z robotami budowlanymi w ramach których montaż klimatyzacji jest tylko częścią takiej modernizacji. Należałoby zweryfikować, czy przedmiot zamówienia jest określony w rozporządzeniu o robotach budowlanych, czy ustalone kody CPV dotyczą robót (cyfry od "45..."). To, z jakim rodzajem zamówienia mamy do czynienia, ustalamy przez pryzmat celu zamówienia.
Pewnie potraktowałbym modernizację sal jako zamówienie prowadzone w ramach jednego postępowania. Czy są to dostawy, czy roboty budowlane? Skoro celem zamówienia jest modernizacja sal, wydaje się, że mamy do czynienia z robotami budowlanymi w ramach których montaż klimatyzacji jest tylko częścią takiej modernizacji. Należałoby zweryfikować, czy przedmiot zamówienia jest określony w rozporządzeniu o robotach budowlanych, czy ustalone kody CPV dotyczą robót (cyfry od "45..."). To, z jakim rodzajem zamówienia mamy do czynienia, ustalamy przez pryzmat celu zamówienia.
0
2018-08-23 07:37 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy