Forum


Powrót zamówienie z wolnej ręki

M.

Mirosława .....

0

Czy Zamawiający może udzielić zamówienia publicznego w trybie artykułu 67 ust.1 pkt.4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla postępowania na dostawę sprzętu do 2 pracowni językowych do szkoły podstawowej , ponieważ w ramach pierwszego ogłoszonego przetargu nie wpłynęła żadna oferta.
W projekcie zaplanowano wyposażenie 2 sal językowych w meble, sprzęt w skład którego wchodzi jednostka centralna systemu, okablowanie, oprogramowanie sterujące PC, oprogramowanie magnetofonu cyfrowego z trenerem wymowy, słuchawki z mikrofonem elektretowym, przyłącza stanowisk uczniowskich, głośnik montowany w blendzie biurka lektorskiego, Notebook, telewizor oraz zakup dwóch telewizorów do sal. Z uwagi na to, iż nie można było przeprowadzić jednego postępowania na dostawę sprzętu i mebli zostały przeprowadzone dwa odrębne postępowania przetargowe: na dostawę mebli oraz na dostawę sprzętu. Przetarg na dostawę mebli został rozstrzygnięty, została zrealizowana umowa z Wykonawcą. Zakup sprzętu jest niezbędny dla dalszej prawidłowej realizacji projektu, gdyż jednym z działań jest organizacja 100 godzin zajęć z języka angielskiego dla dzieci w doposażonych dwóch pracowniach językowych. Zajęcia miały zostać przeprowadzone w okresie od września do końca projektu, do dnia 31 marca 2019r. Ogłoszenie drugiego przetargu, spowoduje uniemożliwienie zrealizowania tego działania zgodnie z harmonogramem projektu.
Zrealizowanie powyższego zamówienia jest niezbędne do osiągnięcia zaplanowanych wskaźników w projekcie. W związku z tym, iż w jednostce podobne zamówienia na dostawę sprzętu przekraczają próg unijny, przeprowadzenie kolejnego przetargu nieograniczonego z uwagi na długą procedurę wyłonienia wykonawcy, spowoduje uniemożliwienie realizacji zajęć z języka angielskiego w najbliższym czasie. W związku z powyższym, najlepszym rozwiązaniem byłoby udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z PZP.
Czy Zamawiający może udzielić zamówienia publicznego w trybie artykułu 67 ust.1 pkt.4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych dla postępowania na dostawę sprzętu do 2 pracowni językowych do szkoły podstawowej , ponieważ w ramach pierwszego ogłoszonego przetargu nie wpłynęła żadna oferta. W projekcie zaplanowano wyposażenie 2 sal językowych w meble, sprzęt w skład którego wchodzi jednostka centralna systemu, okablowanie, oprogramowanie sterujące PC, oprogramowanie magnetofonu cyfrowego z trenerem wymowy, słuchawki z mikrofonem elektretowym, przyłącza stanowisk uczniowskich, głośnik montowany w blendzie biurka lektorskiego, Notebook, telewizor oraz zakup dwóch telewizorów do sal. Z uwagi na to, iż nie można było przeprowadzić jednego postępowania na dostawę sprzętu i mebli zostały przeprowadzone dwa odrębne postępowania przetargowe: na dostawę mebli oraz na dostawę sprzętu. Przetarg na dostawę mebli został rozstrzygnięty, została zrealizowana umowa z Wykonawcą. Zakup sprzętu jest niezbędny dla dalszej prawidłowej realizacji projektu, gdyż jednym z działań jest organizacja 100 godzin zajęć z języka angielskiego dla dzieci w doposażonych dwóch pracowniach językowych. Zajęcia miały zostać przeprowadzone w okresie od września do końca projektu, do dnia 31 marca 2019r. Ogłoszenie drugiego przetargu, spowoduje uniemożliwienie zrealizowania tego działania zgodnie z harmonogramem projektu. Zrealizowanie powyższego zamówienia jest niezbędne do osiągnięcia zaplanowanych wskaźników w projekcie. W związku z tym, iż w jednostce podobne zamówienia na dostawę sprzętu przekraczają próg unijny, przeprowadzenie kolejnego przetargu nieograniczonego z uwagi na długą procedurę wyłonienia wykonawcy, spowoduje uniemożliwienie realizacji zajęć z języka angielskiego w najbliższym czasie. W związku z powyższym, najlepszym rozwiązaniem byłoby udzielenie zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z PZP.
0
2018-08-23 13:59 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 979

Jeżeli w przeprowadzonym przetargu nieograniczonym nie zostały złożone żadne oferty i pierwotne warunki zamówienia nie zostaną w istotny sposób zmienione to można udzielić zamówienia z wolnej ręki. Natomiast to że ogłoszenie przetargu z uwagi na długą procedurę wyłonienia wykonawcy uniemożliwi realizację zajęć i osiągnięcie określonych wskaźników w projekcie nie ma żadnego znaczenia, bo to nie jest przesłanka do zastosowania zamówienia z wolnej ręki (raczej do zastosowania skrócenia terminów w przetargu).
Jeżeli w przeprowadzonym przetargu nieograniczonym nie zostały złożone żadne oferty i pierwotne warunki zamówienia nie zostaną w istotny sposób zmienione to można udzielić zamówienia z wolnej ręki. Natomiast to że ogłoszenie przetargu z uwagi na długą procedurę wyłonienia wykonawcy uniemożliwi realizację zajęć i osiągnięcie określonych wskaźników w projekcie nie ma żadnego znaczenia, bo to nie jest przesłanka do zastosowania zamówienia z wolnej ręki (raczej do zastosowania skrócenia terminów w przetargu).
0
2018-08-23 14:25 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy