Forum


Powrót czy należy żądać CEIDG lub KRS od powykonawcy?

A.

Anna .....

3

W postępowaniu Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału polega na zasobach innych podmiotów. Czy w tym wypadku zamawiający musi zadać od Wykonawcy dokumentów CEIDG lub KRS zgodnie z §9 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu dotyczących tych podmiotów?
W postępowaniu Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału polega na zasobach innych podmiotów. Czy w tym wypadku zamawiający musi zadać od Wykonawcy dokumentów CEIDG lub KRS zgodnie z §9 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu dotyczących tych podmiotów?
0
2018-08-24 07:52 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 979

Jeżeli zamawiający żąda dokumentów od wykonawcy to musi żądać tylko tych samych od podmiotu trzeciego, czyli jeżeli zamawiający żąda KRS od wykonawcy to od podmiotu trzeciego także. Natomiast jeżeli podwykonawca nie byłby podmiotem trzecim to wtedy postępować należy tak jak wybrał zamawiający w SIWZ, jeżeli wskazał że będzie badał podwykonawcę i wskazał dokumenty to wtedy także żąda i bada podwykonawców nie będących podmiotem trzecim.
Jeżeli zamawiający żąda dokumentów od wykonawcy to musi żądać tylko tych samych od podmiotu trzeciego, czyli jeżeli zamawiający żąda KRS od wykonawcy to od podmiotu trzeciego także. Natomiast jeżeli podwykonawca nie byłby podmiotem trzecim to wtedy postępować należy tak jak wybrał zamawiający w SIWZ, jeżeli wskazał że będzie badał podwykonawcę i wskazał dokumenty to wtedy także żąda i bada podwykonawców nie będących podmiotem trzecim.
0
2018-08-24 08:52 2
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy