Forum


Powrót Okres gwarancji jako kryterium oceny oferty

A.

Alicja .....

47

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę laptopów i tabletów jednym z kryteriów oceny ofert była długość udzielonej przez wykonawcę gwarancji. Należało podać długość okresu gwarancji w miesiącach na tablety i laptopy. W formularzu ofertowym był zapis "okres gwarancji na tablety i laptopy wynosi ........... miesięcy". Jeden z wykonawców zmienił powyższy zapis w ofercie i napisał "okres gwarancji na tablety wynosi X miesięcy a okres gwarancji na laptopy wynosi Y miesięcy", czyli dwa różne okresy gwarancji. Zastanawiam się czy nie odrzucić takiej oferty jako niezgodnej z postanowieniami SIWZ (no bo który okres przyjąć do oceny, a zastosowanie art. 87 ust. 2 pkt 3 tez nie znajdzie tutaj zastosowania ponieważ byłaby to istotna ingerencja w treść oferty, a tym bardziej , że jest to element oferty podlegający ocenie). A może dać zero punktów tej ofercie w kryterium okres gwarancji. Nie jest to oferta z najniższą ceną (mieści się w rankingu w środku stawki złożonych ofert).
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę laptopów i tabletów jednym z kryteriów oceny ofert była długość udzielonej przez wykonawcę gwarancji. Należało podać długość okresu gwarancji w miesiącach na tablety i laptopy. W formularzu ofertowym był zapis "okres gwarancji na tablety i laptopy wynosi ........... miesięcy". Jeden z wykonawców zmienił powyższy zapis w ofercie i napisał "okres gwarancji na tablety wynosi X miesięcy a okres gwarancji na laptopy wynosi Y miesięcy", czyli dwa różne okresy gwarancji. Zastanawiam się czy nie odrzucić takiej oferty jako niezgodnej z postanowieniami SIWZ (no bo który okres przyjąć do oceny, a zastosowanie art. 87 ust. 2 pkt 3 tez nie znajdzie tutaj zastosowania ponieważ byłaby to istotna ingerencja w treść oferty, a tym bardziej , że jest to element oferty podlegający ocenie). A może dać zero punktów tej ofercie w kryterium okres gwarancji. Nie jest to oferta z najniższą ceną (mieści się w rankingu w środku stawki złożonych ofert).
0
2018-08-24 08:49 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 979

Jeżeli zamawiający wyraźnie wskazał co należy wpisać i w jaki sposób, czyli jeden okres gwarancji dla obu przedmiotów taki sam, no to nie możliwości dowolnej ingerencji wykonawcy. Wg mnie to do odrzucenia ( jeżeli były jasne zapisy w tej kwestii w SIWZ)
Jeżeli zamawiający wyraźnie wskazał co należy wpisać i w jaki sposób, czyli jeden okres gwarancji dla obu przedmiotów taki sam, no to nie możliwości dowolnej ingerencji wykonawcy. Wg mnie to do odrzucenia ( jeżeli były jasne zapisy w tej kwestii w SIWZ)
0
2018-08-24 09:10 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy