Forum


Powrót Umowa ramowa i wykonawcza

A.

Agnieszka .....

0

Uprzejmie proszę o pomoc w wyjaśnieniu wątpliwości:
Postępowanie zostało przeprowadzone na zasadach starych przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wyłoniono jednego wykonawcę, z którym w pierwszej dekadzie lipca br również została podpisana umowa ramowa. Od 27 lipca obowiązują nas przepisy nowej ustawy. Czy w związku z tym umowę wykonawczą z wyłonionym wykonawcą powinniśmy podpisać na podstawie nowego przepisu art. 101a ust. 1 pkt. 1, czy jednak konsekwentnie na podstawie starych przepisów art. 101 ust. 1 pkt 1 z zastosowaniem odpowiednio art. 68 ust.1 ?
Uprzejmie proszę o pomoc w wyjaśnieniu wątpliwości: Postępowanie zostało przeprowadzone na zasadach starych przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wyłoniono jednego wykonawcę, z którym w pierwszej dekadzie lipca br również została podpisana umowa ramowa. Od 27 lipca obowiązują nas przepisy nowej ustawy. Czy w związku z tym umowę wykonawczą z wyłonionym wykonawcą powinniśmy podpisać na podstawie nowego przepisu art. 101a ust. 1 pkt. 1, czy jednak konsekwentnie na podstawie starych przepisów art. 101 ust. 1 pkt 1 z zastosowaniem odpowiednio art. 68 ust.1 ?
1
2016-09-01 10:08 0

J.

Janusz .....

0

art. 19 ust. 4

4. Do udzielania zamówień publicznych udzielanych na podstawie umów ramowych zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy lub umów ramowych zawartych w wyniku postępowań o udzielenie zamówień publicznych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.
art. 19 ust. 4 4. Do udzielania zamówień publicznych udzielanych na podstawie umów ramowych zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy lub umów ramowych zawartych w wyniku postępowań o udzielenie zamówień publicznych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.
1
2016-09-05 06:58 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy