Forum


Powrót Zamówienie na rozbudowę / aktualizację / serwis systermy zarządzania

R.

Rafał .....

2

Firma posiada od ponad 10 lat wdrożony system zarządzania. Jest on spersonalizowany / dostosowany do indywidualnych potrzeb. Pierwsza umowa została zawarta w trybie negocjacji z ogłoszeniem i obejmowała dostawę i wdrożenie systemu oraz jego3 letnią aktualizację i serwis. Po tym okresie kolejne umowy na serwis i ewentualne rozbudowy, z racji wartości, były zawierane na podstawie art. 4 ust. 8 Pzp. Aktualna rozbudowa przekracza próg 30 tys. i należy oprzeć się przy zawieraniu umowy o jeden z trybów z Pzp. Pod uwagę brane są dwa przetarg nieograniczony lub zamówienie z wolnej ręki i tu rodzą się pewne wątpliwości … który?
Czy ktoś z Państwa miał zbliżoną sytuację i jaki ryb zastosował?
Jak rozwiązanie równoważne w stosunku do posiadanego systemu zostało opisane w przetargu nieograniczonym?
Jakie przesłanki przy zamówieniu z wolnej ręki przemawiały za tym trybem?
Firma posiada od ponad 10 lat wdrożony system zarządzania. Jest on spersonalizowany / dostosowany do indywidualnych potrzeb. Pierwsza umowa została zawarta w trybie negocjacji z ogłoszeniem i obejmowała dostawę i wdrożenie systemu oraz jego3 letnią aktualizację i serwis. Po tym okresie kolejne umowy na serwis i ewentualne rozbudowy, z racji wartości, były zawierane na podstawie art. 4 ust. 8 Pzp. Aktualna rozbudowa przekracza próg 30 tys. i należy oprzeć się przy zawieraniu umowy o jeden z trybów z Pzp. Pod uwagę brane są dwa przetarg nieograniczony lub zamówienie z wolnej ręki i tu rodzą się pewne wątpliwości … który? Czy ktoś z Państwa miał zbliżoną sytuację i jaki ryb zastosował? Jak rozwiązanie równoważne w stosunku do posiadanego systemu zostało opisane w przetargu nieograniczonym? Jakie przesłanki przy zamówieniu z wolnej ręki przemawiały za tym trybem?
0
2018-08-27 14:55 0

S.

Sławomir .....

27

Potrzeba trochę więcej informacji:
1. Jak wygląda sprawa praw autorskich do systemu i jego części oraz co z kodem źródłowym?
2. Czy system jest całkowicie spersonalizowany od podstaw czy tylko spersonalizowano rozbudowane moduły systemu? (jaki jest zakres i rodzaj licencji)
3. Czy posiadacie Państwo obecnie możliwośc eksportu wszystkich danych z systemu do pliku/plików zewnętrznych o odpowiednim formacie? (tu trzeba pomocy informatyka)
4. A jęsli TAK , to: Jakie są szacowane czasy eksportu i zapisu wszystkich danych z systemu do pliku/plików zewnętrznych m.in z uwagi na ilość danych w systemie? (tu też trzeba pomocy informatyka).
5. Jakie są szacowane czasy importu zapisanych danych z pliku/plików zewnętrznych do innego systemu?
6. Czy obecnie istnieje na rynku inny system spełniający większość wymagań funkcjonalnych posiadanego systemu ?
7. Czy system móże nie działać przez jakiś okres niezbędny na migrację danych?
Potem trzeba przeanalizować możliwości i zagrożenia dla każdego z rozwiązań (PN vs. WR).
Potrzeba trochę więcej informacji: 1. Jak wygląda sprawa praw autorskich do systemu i jego części oraz co z kodem źródłowym? 2. Czy system jest całkowicie spersonalizowany od podstaw czy tylko spersonalizowano rozbudowane moduły systemu? (jaki jest zakres i rodzaj licencji) 3. Czy posiadacie Państwo obecnie możliwośc eksportu wszystkich danych z systemu do pliku/plików zewnętrznych o odpowiednim formacie? (tu trzeba pomocy informatyka) 4. A jęsli TAK , to: Jakie są szacowane czasy eksportu i zapisu wszystkich danych z systemu do pliku/plików zewnętrznych m.in z uwagi na ilość danych w systemie? (tu też trzeba pomocy informatyka). 5. Jakie są szacowane czasy importu zapisanych danych z pliku/plików zewnętrznych do innego systemu? 6. Czy obecnie istnieje na rynku inny system spełniający większość wymagań funkcjonalnych posiadanego systemu ? 7. Czy system móże nie działać przez jakiś okres niezbędny na migrację danych? Potem trzeba przeanalizować możliwości i zagrożenia dla każdego z rozwiązań (PN vs. WR).
0
2018-08-27 15:56 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy