Forum


Powrót oświadczenie art. 25a ust. 1

M.

Marta .....

0

Czy oświadczenie w zakresie art. 25a ust. 1 może być sporządzone na jednym dokumencie o treści np:
"oświadczam ze :
- nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5
- spełniam warunki określone w SIWZ" ?
Czy oświadczenie w zakresie art. 25a ust. 1 może być sporządzone na jednym dokumencie o treści np: "oświadczam ze : - nie podlegam wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 - spełniam warunki określone w SIWZ" ?
0
2016-09-01 10:55 0

Jagoda Świć

0

Według mnie nie jest ważna forma oświadczenia, tylko jego treść. UZP podało odrębny wzór, bo uwzględnili także inne oświadczenia dla postępowań dwuetapowych.
Według mnie nie jest ważna forma oświadczenia, tylko jego treść. UZP podało odrębny wzór, bo uwzględnili także inne oświadczenia dla postępowań dwuetapowych.
0
2016-09-01 11:29 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy