Forum


Powrót Doświadczenie wspólnika spółki cywilnej

J.

Joanna .....

3

Czy można uznać doświadczenie zdobyte przez wykonawcę, jeśli było realizowane w ramach spółki cywilnej? Znany jest mi wyrok TSUE z 4 maja 2017 r., zgodnie z którym gdy wykonawca polega na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, doświadczenie to należy oceniać w zależności od konkretnego zakresu udziału tego wykonawcy w realizacji przedmiotu zamówienia. W niniejszym przypadku ofertę złożył wykonawca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, a wykazie usług wskazał zamówienia zrealizowane przez niego i jego (chyba) żonę - jako wspólników spółki cywilnej. Obecnie sam prowadzi działalność, natomiast była wspólniczka jest wskazana w wykazie osób jako jedna z osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, i, jak wynika z jej doświadczenia i z referencji do usług z wykazu usług, w tych usługach także uczestniczyła. Czy można uznać takie doświadczenie wykonawcy? Przedmiot zamówienia jest jednorodny - trudno wskazać jakiś konkretny zakres, który mogli realizować wspólnicy .
Czy można uznać doświadczenie zdobyte przez wykonawcę, jeśli było realizowane w ramach spółki cywilnej? Znany jest mi wyrok TSUE z 4 maja 2017 r., zgodnie z którym gdy wykonawca polega na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, doświadczenie to należy oceniać w zależności od konkretnego zakresu udziału tego wykonawcy w realizacji przedmiotu zamówienia. W niniejszym przypadku ofertę złożył wykonawca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, a wykazie usług wskazał zamówienia zrealizowane przez niego i jego (chyba) żonę - jako wspólników spółki cywilnej. Obecnie sam prowadzi działalność, natomiast była wspólniczka jest wskazana w wykazie osób jako jedna z osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, i, jak wynika z jej doświadczenia i z referencji do usług z wykazu usług, w tych usługach także uczestniczyła. Czy można uznać takie doświadczenie wykonawcy? Przedmiot zamówienia jest jednorodny - trudno wskazać jakiś konkretny zakres, który mogli realizować wspólnicy .
0
2018-08-28 07:46 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Spółka cywilna już nie działa? Najpierw wezwałabym Wykonawcę do wyjaśnienia, czy Pani wskazana w wykazie to osobny podmiot prowadzący działalność gospodarczą, ale będący wspólnikiem spółki cywilnej, czy też była to osoba zatrudniona do realizacji zadania przez Wykonawcę.
W zależności od tego jak przedstawi sytuację będzie można stwierdzić czyje to doświadczenie spółki cywilnej czy jednoosobowej działalności prowadzonej przez tą Panią. Możliwe, że będzie to potencjał trzeci.
Spółka cywilna już nie działa? Najpierw wezwałabym Wykonawcę do wyjaśnienia, czy Pani wskazana w wykazie to osobny podmiot prowadzący działalność gospodarczą, ale będący wspólnikiem spółki cywilnej, czy też była to osoba zatrudniona do realizacji zadania przez Wykonawcę. W zależności od tego jak przedstawi sytuację będzie można stwierdzić czyje to doświadczenie spółki cywilnej czy jednoosobowej działalności prowadzonej przez tą Panią. Możliwe, że będzie to potencjał trzeci.
0
2018-08-28 08:04 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy