Forum


Powrót Niewypełniony formularz oferty

D.

Dagmara .....

1

postępowanie na dostawę specjalistycznego samochodu, w formularzu oferty, w odpowiedniej tabeli, wykonawca zobowiązany był wpisać nazwę/producenta/model oraz parametry techniczne oferowanego samochodu, wykonawca wypełnił tabelę z drobnym wyjątkiem - nie podał nazwy/producenta/modelu oferowanego samochodu, czy mogę wezwać go do złożenia wyjaśnień pytając wprost jaki samochód oferuje, czy ofertę należy odrzucić?
postępowanie na dostawę specjalistycznego samochodu, w formularzu oferty, w odpowiedniej tabeli, wykonawca zobowiązany był wpisać nazwę/producenta/model oraz parametry techniczne oferowanego samochodu, wykonawca wypełnił tabelę z drobnym wyjątkiem - nie podał nazwy/producenta/modelu oferowanego samochodu, czy mogę wezwać go do złożenia wyjaśnień pytając wprost jaki samochód oferuje, czy ofertę należy odrzucić?
0
2018-08-28 10:55 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Nie, takie informacje jak model/producent jeżeli były wymagane w FO to muszą tam być na dzień składania ofert - stanowią część oferty, która po jej złożeniu nie może być zmieniona lub uzupełniona.
Oferta do odrzucenia jako niezgodna z SIWZ.
Nie, takie informacje jak model/producent jeżeli były wymagane w FO to muszą tam być na dzień składania ofert - stanowią część oferty, która po jej złożeniu nie może być zmieniona lub uzupełniona. Oferta do odrzucenia jako niezgodna z SIWZ.
0
2018-08-28 11:00 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy