Forum


Powrót Uzupełnienie oświadczeń- a data wpisana przez Wykonawcę

P.

Patrycja .....

2

Bardzo proszę o pomoc z datą jaka powinna widnieć na uzupełnianych dokumentach przez Wykonawcę tj. np. Załącznika nr 2 do SIWZ, tj. oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wstępnie potwierdzającego, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu albo zobowiązania podmiotu trzeciego.... termin składania ofert upłynął 17. 08 , Zamawiający wysyła wezwanie do uzupełnienia i Wykonawca takie wezwanie uzupełnia czy podpisując się powinien dać datę faktyczną uzupełnienia dokumentów np. 24. 08. 2018 ? Sama już się pogubiłam........
Bardzo proszę o pomoc z datą jaka powinna widnieć na uzupełnianych dokumentach przez Wykonawcę tj. np. Załącznika nr 2 do SIWZ, tj. oświadczenia w zakresie wskazanym przez zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wstępnie potwierdzającego, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu albo zobowiązania podmiotu trzeciego.... termin składania ofert upłynął 17. 08 , Zamawiający wysyła wezwanie do uzupełnienia i Wykonawca takie wezwanie uzupełnia czy podpisując się powinien dać datę faktyczną uzupełnienia dokumentów np. 24. 08. 2018 ? Sama już się pogubiłam........
0
2018-08-28 13:24 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Tak, data aktualna, ale w treści powinien zaznaczyć, że dokument potwierdza np. niepodleganie wykluczeniu na dzień składania ofert.
Tak, data aktualna, ale w treści powinien zaznaczyć, że dokument potwierdza np. niepodleganie wykluczeniu na dzień składania ofert.
0
2018-08-28 14:27 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy