Forum


Powrót wartośćzamówieni a kwota jakązamawiający przeznacza na finansowanie zamowienie

P.

Patrycja .....

2

Witam , bardzo o poradę dotyczącą rażąco niskiej ceny ................. sprawa wygląda tak kwota jaką Zamawiający przeznacza na sfinansowanie zamówienia to 450 tysięcy szacunek wyszedł na 750 tyś - roboty budowlane , rozbieżność wynika z tego, że zostało źle doszacowane prace w trakcie udziału w projekcie i taką kwotę Zamawiający wpisał natomiast po zrobieniu kosztorysu kwota wyszła większa. Co b było gdyby wpłynęła oferta na 500 tysięcy , czy Zamawiający musiałby wzywać do wyjaśnień w związku z rażąco niską ceną w stosunku do wartości zamówienia , ale zmieściłby się w kwocie jaką Zamawiający przeznacza .......................
Witam , bardzo o poradę dotyczącą rażąco niskiej ceny ................. sprawa wygląda tak kwota jaką Zamawiający przeznacza na sfinansowanie zamówienia to 450 tysięcy szacunek wyszedł na 750 tyś - roboty budowlane , rozbieżność wynika z tego, że zostało źle doszacowane prace w trakcie udziału w projekcie i taką kwotę Zamawiający wpisał natomiast po zrobieniu kosztorysu kwota wyszła większa. Co b było gdyby wpłynęła oferta na 500 tysięcy , czy Zamawiający musiałby wzywać do wyjaśnień w związku z rażąco niską ceną w stosunku do wartości zamówienia , ale zmieściłby się w kwocie jaką Zamawiający przeznacza .......................
0
2018-08-29 12:31 0

JK

Józef Konecki

4

Trochę dziwna sytuacja, ponieważ wartość szacunkową zamówienia w przypadku robót budowanych ustala się na podstawie kosztorysu inwestorskiego sporządzonego na etapie opracowania dokumentacji projektowej albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno -użytkowym.
Trochę dziwna sytuacja, ponieważ wartość szacunkową zamówienia w przypadku robót budowanych ustala się na podstawie kosztorysu inwestorskiego sporządzonego na etapie opracowania dokumentacji projektowej albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno -użytkowym.
0
2018-08-29 12:40 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy