Forum


Powrót Skan oferty przesłany mailem

J.

Joanna .....

3

Jeden z Wykonawców zamiast złożyć ofertę w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie, dzień przed upływem terminu składania ofert przesłał jej skan drogą elektroniczną. Czy należy brać ją pod uwagę, tzn. wydrukować, odczytać na otwarciu ofert, a następnie odrzucić?
Jeden z Wykonawców zamiast złożyć ofertę w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie, dzień przed upływem terminu składania ofert przesłał jej skan drogą elektroniczną. Czy należy brać ją pod uwagę, tzn. wydrukować, odczytać na otwarciu ofert, a następnie odrzucić?
0
2018-08-30 07:05 0

E.

Ewa .....

Fachowiec 511

Jeśli jest to oferta to nalezy zrobić z nią to samo co z pozostałymi ofertami, a nastepnie z uwagi na niezachowanie wymaganej formy odrzucić
Jeśli jest to oferta to nalezy zrobić z nią to samo co z pozostałymi ofertami, a nastepnie z uwagi na niezachowanie wymaganej formy odrzucić
0
2018-08-30 07:18 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy