Forum


Powrót Gwarancja ubezpieczeniowa zapłaty wadium

K.

Katarzyna .....

26

Składamy ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 Części i na obie części składamy ofertę.
Czy w związku z powyższym mogę przedłożyć jedną gwarancję zapłaty wadium na łączną sumę obu części zamówienia?
Składamy ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 Części i na obie części składamy ofertę. Czy w związku z powyższym mogę przedłożyć jedną gwarancję zapłaty wadium na łączną sumę obu części zamówienia?
0
2018-08-30 10:56 0

K.

Katarzyna .....

26

Dodam, że w gwarancji jest zapis iż dotyczy zadania ........ Części I i II
Dodam, że w gwarancji jest zapis iż dotyczy zadania ........ Części I i II
0
2018-08-30 11:02 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy