Forum


Powrót oferowany produkt nie spełnia wszystkich parametrów SIWZ

M.

Magdalena .....

0

sytuacja jest taka: PN na zakup laptopa-1 szt., przetarg powtarzany bo w 1 podejściu było wiele niezgodności i oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2-treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.
teraz w powtórzonym postępowaniu wpłynęła też 1 oferta, z tym że jest jedno zastrzeżenie: oferowany laptop nie ma wydzielonej cz. numerycznej, Wykonawca wyjaśnia, że notebooki typu "ultrabook" jej nie posiadają.
Zamawiający jej skłonny przyjąć wyjaśnienie wykonawcy, niemniej jednak mam tu rozterkę czy to jest zgodne z pzp bo czytając na wprost jest to analogiczna sytuacja jak w 1 przetargu: treść oferty nie odpowiada treści SIWZ.
Czy jest jakaś szansa na uratowanie tego postępowania?
Jaki Państwo macie doświadczenia?
sytuacja jest taka: PN na zakup laptopa-1 szt., przetarg powtarzany bo w 1 podejściu było wiele niezgodności i oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2-treść oferty nie odpowiada treści SIWZ. teraz w powtórzonym postępowaniu wpłynęła też 1 oferta, z tym że jest jedno zastrzeżenie: oferowany laptop nie ma wydzielonej cz. numerycznej, Wykonawca wyjaśnia, że notebooki typu "ultrabook" jej nie posiadają. Zamawiający jej skłonny przyjąć wyjaśnienie wykonawcy, niemniej jednak mam tu rozterkę czy to jest zgodne z pzp bo czytając na wprost jest to analogiczna sytuacja jak w 1 przetargu: treść oferty nie odpowiada treści SIWZ. Czy jest jakaś szansa na uratowanie tego postępowania? Jaki Państwo macie doświadczenia?
0
2018-08-30 13:00 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Na etapie przygotowania OPZ osoba opisująca przedmiot zamówienia musi być pewna, że wymagane parametry lub funkcje rzeczywiście są dostępne w oferowanych na rynku produkcie.
Jeżeli Zamawiający zapisał, że laptop ma mieć wydzieloną cz. numeryczną i podczas prowadzenia postępowania - do dnia składania ofert nie zmienił OPZ lub w pytaniach nie wskazał, że oferty bez tego elementu będą przyjmowane, to na etapie oceny nie może modyfikować treści SIWZ. Przyjęcie takie oferty byłoby uznane za błąd - inni wykonawcy nie złożyli oferty ponieważ nie mieli takiego sprzętu, ale gdyby wiedzieli, że zamawiający przyjmie bez wydzielonej cz. numerycznej to złożyliby oferty. Potwierdza to analiza (pobieżna) opisanej sytuacji: pierwszy przetarg - drugi przetarg.
Oferta jest niezgodna z SIWZ - do odrzucenia. Przetarg do powtórzenia, tylko ze zmienionym opisem :)))
Na etapie przygotowania OPZ osoba opisująca przedmiot zamówienia musi być pewna, że wymagane parametry lub funkcje rzeczywiście są dostępne w oferowanych na rynku produkcie. Jeżeli Zamawiający zapisał, że laptop ma mieć wydzieloną cz. numeryczną i podczas prowadzenia postępowania - do dnia składania ofert nie zmienił OPZ lub w pytaniach nie wskazał, że oferty bez tego elementu będą przyjmowane, to na etapie oceny nie może modyfikować treści SIWZ. Przyjęcie takie oferty byłoby uznane za błąd - inni wykonawcy nie złożyli oferty ponieważ nie mieli takiego sprzętu, ale gdyby wiedzieli, że zamawiający przyjmie bez wydzielonej cz. numerycznej to złożyliby oferty. Potwierdza to analiza (pobieżna) opisanej sytuacji: pierwszy przetarg - drugi przetarg. Oferta jest niezgodna z SIWZ - do odrzucenia. Przetarg do powtórzenia, tylko ze zmienionym opisem :)))
0
2018-08-30 13:11 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy