Forum


Powrót Procedura odwrócona -ranking ofert

M.

Monika .....

0

Proszę o pomoc.
Przetarg nieograniczony z zastosowaniem procedury odwróconej
Zbadano oferty i ustalono ranking. Oferta najwyżej oceniona ma braki w oświadczeniach i zobowiązaniach podmiotu trzeciego.
Wykonawca został wezwany o te dokumenty. Jednocześnie nie złożył informacji o grupie kapitałowej (również na wezwanie).
Zostaje wykluczony z postepowania.
Czy wzywam do uzupełnienia kolejnego wykonawcę który ma 2 miejsce w rankingu czy robię nowe streszczenie oceny i porównania ofert nie uwzględniając tego wykluczonego?

Mam jeszcze pytanie czy można w tym samym terminie wzywać u uzupełnienie dokumentów które miały być dołączone do oferty (jeśli mają błędy) i o złożenie dokumentów które wymagamy od najwyżej ocenionego? Czyli czy mogę w jednym czasie wezwać o uzupełnienie np. zobowiązania podmiotu trzeciego, które miało być dołączone do oferty i wykaz osób, robót, które miały być składane od najwyżej ocenionego?
Proszę o pomoc. Przetarg nieograniczony z zastosowaniem procedury odwróconej Zbadano oferty i ustalono ranking. Oferta najwyżej oceniona ma braki w oświadczeniach i zobowiązaniach podmiotu trzeciego. Wykonawca został wezwany o te dokumenty. Jednocześnie nie złożył informacji o grupie kapitałowej (również na wezwanie). Zostaje wykluczony z postepowania. Czy wzywam do uzupełnienia kolejnego wykonawcę który ma 2 miejsce w rankingu czy robię nowe streszczenie oceny i porównania ofert nie uwzględniając tego wykluczonego? Mam jeszcze pytanie czy można w tym samym terminie wzywać u uzupełnienie dokumentów które miały być dołączone do oferty (jeśli mają błędy) i o złożenie dokumentów które wymagamy od najwyżej ocenionego? Czyli czy mogę w jednym czasie wezwać o uzupełnienie np. zobowiązania podmiotu trzeciego, które miało być dołączone do oferty i wykaz osób, robót, które miały być składane od najwyżej ocenionego?
0
2018-08-31 07:26 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 848

Trzeba zrobić nowy ranking i dopiero potem wezwać kolejnego.
Dokumenty które miały być dołączone do oferty żądamy od każdego wykonawcy (jeśli ich brak) w pierwszym etapie - tj. oceny przesłanek odrzucenia ofert, natomiast dokumentów od wykonawcy najwyżej ocenionego żądamy po ustaleniu rankingu.
Trzeba zrobić nowy ranking i dopiero potem wezwać kolejnego. Dokumenty które miały być dołączone do oferty żądamy od każdego wykonawcy (jeśli ich brak) w pierwszym etapie - tj. oceny przesłanek odrzucenia ofert, natomiast dokumentów od wykonawcy najwyżej ocenionego żądamy po ustaleniu rankingu.
0
2018-08-31 07:34 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy