Forum


Powrót AKUALNOŚĆ DOKUMENTÓW - WYKAZ ROBÓT

I.

Iga .....

0

Procedura krajowa, przetarg nieograniczony. Otwarcie ofert 31.08.2018. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie , aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów. W przypadku US i ZUS to wiadomo, ale wykaz robót mam już przygotowany z datą otwarcia ofert - czy będzie to prawidłowe?
Procedura krajowa, przetarg nieograniczony. Otwarcie ofert 31.08.2018. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie , aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów. W przypadku US i ZUS to wiadomo, ale wykaz robót mam już przygotowany z datą otwarcia ofert - czy będzie to prawidłowe?
0
2018-08-31 10:27 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 979

Będzie prawidłowe, co więcej jak załączycie go do oferty i będzie prawidłowy to zamawiający powinien go uznać (jeżeli wasza oferta będzie najwyżej sklasyfikowana)
Będzie prawidłowe, co więcej jak załączycie go do oferty i będzie prawidłowy to zamawiający powinien go uznać (jeżeli wasza oferta będzie najwyżej sklasyfikowana)
0
2018-08-31 10:29 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy