Forum


Powrót czy mozna uzupenić formularz ofertowy

D.

Dominika .....

0

Zwracam się z zapytaniem, czy Wykonawca może uzupełnienie formularz ofertowy, ponieważ nie wpisał podwykonawstwa, a dołączył zobowiązanie podmiotu trzeciego tzn. powołał się na doświadczenie?
Zwracam się z zapytaniem, czy Wykonawca może uzupełnienie formularz ofertowy, ponieważ nie wpisał podwykonawstwa, a dołączył zobowiązanie podmiotu trzeciego tzn. powołał się na doświadczenie?
0
2018-09-04 08:40 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Wg mnie nie ma potrzeby uzupełniać FO (ten dokument jest nieuzupełniany). Z dołączonych dokumentów widzimy, że jest zobowiązanie podmiotu trzeciego - wobec tego Wykonawca będzie miał podwykonawcę na potencjał, którego się powołuje celem spełnienia warunku udziału w postępowaniu.
Wg mnie nie ma potrzeby uzupełniać FO (ten dokument jest nieuzupełniany). Z dołączonych dokumentów widzimy, że jest zobowiązanie podmiotu trzeciego - wobec tego Wykonawca będzie miał podwykonawcę na potencjał, którego się powołuje celem spełnienia warunku udziału w postępowaniu.
0
2018-09-04 08:43 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy