Forum


Powrót art. 24a ust. 4 a podwykonawstwo

D.

Dominika .....

0

Proszę o poradę w następującej kwestii a mianowicie: art. 24a ust. 4 wprowadza obowiązek polegania na zasobach trzecich pod warunkiem , że te zrealizują roboty budowlane.
mój przypadek: ogłosiłam przetarg na budowe placu zabaw (projekt budowlany jest na budowę siłowni oraz placu zabaw z tym, że siłownia została wykonana w pierwszym etapie). Jako warunek udziału w postępowaniu wpisałam, żeby Wykonawca wykazał się dwoma robotami przy budowie budowie lub przebudowie placu zabaw i/lub siłowni zewnętrznej o wartości robót ....
Wykonawca w ofercie przedstawił zobowiązanie podmiotu trzeciego wykazał doświadczenie firmy X, która budowała siłownie zewnętrzne.
Jak teraz postąpić, czy fimra która ykazala się doświadczeniem przy budowie silowni zewnetrznbych ma być podwykonawcą przy budowie placu zabaw.
czy można temat podwykonawstwa jakoś inaczej obejść?
Proszę o poradę w następującej kwestii a mianowicie: art. 24a ust. 4 wprowadza obowiązek polegania na zasobach trzecich pod warunkiem , że te zrealizują roboty budowlane. mój przypadek: ogłosiłam przetarg na budowe placu zabaw (projekt budowlany jest na budowę siłowni oraz placu zabaw z tym, że siłownia została wykonana w pierwszym etapie). Jako warunek udziału w postępowaniu wpisałam, żeby Wykonawca wykazał się dwoma robotami przy budowie budowie lub przebudowie placu zabaw i/lub siłowni zewnętrznej o wartości robót .... Wykonawca w ofercie przedstawił zobowiązanie podmiotu trzeciego wykazał doświadczenie firmy X, która budowała siłownie zewnętrzne. Jak teraz postąpić, czy fimra która ykazala się doświadczeniem przy budowie silowni zewnetrznbych ma być podwykonawcą przy budowie placu zabaw. czy można temat podwykonawstwa jakoś inaczej obejść?
0
2018-09-04 08:47 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 846

Chodzi zapewne Pani o art. 22a ust. 4 :) W tym przypadku podmiot trzeci musi być podwykonawcą nie ma innego wyjścia, powinno też to być uwzględnione w umowie.
Chodzi zapewne Pani o art. 22a ust. 4 :) W tym przypadku podmiot trzeci musi być podwykonawcą nie ma innego wyjścia, powinno też to być uwzględnione w umowie.
0
2018-09-04 08:55 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy