Forum


Powrót pytania do SIWZ - wyjaśnienia

A.

Anna .....

3

Witam, proszę o podpowiedź. Jutro mamy otwarcie ofert na dostawy, przetarg poniżej progów. Wczoraj odpowiedzieliśmy na pytania do SIWZ, zmieściliśmy się w terminie, natomiast popołudniu, wpłynęły jeszcze pytania do naszych odpowiedzi. Jak potraktować taką sytuację? Odpowiedzieć i nie zmieniać terminu otwarcia ofert jeśli nie zmieniamy nic w ofercie, czy odpowiedzieć i przesunąć termin otwarcia ofert aby zachować termin dwóch dni.
Witam, proszę o podpowiedź. Jutro mamy otwarcie ofert na dostawy, przetarg poniżej progów. Wczoraj odpowiedzieliśmy na pytania do SIWZ, zmieściliśmy się w terminie, natomiast popołudniu, wpłynęły jeszcze pytania do naszych odpowiedzi. Jak potraktować taką sytuację? Odpowiedzieć i nie zmieniać terminu otwarcia ofert jeśli nie zmieniamy nic w ofercie, czy odpowiedzieć i przesunąć termin otwarcia ofert aby zachować termin dwóch dni.
0
2018-09-04 09:47 0

I.

Iga .....

0

Wydaje mi się, że termin dwóch dni na odpowiedź musi być zachowany jeśli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert.Jeśli pytanie wpłynie po upływie tego terminu zamawiający może, ale nie musi udzielić odpowiedzi - to już wybór zamawiającego.
Wydaje mi się, że termin dwóch dni na odpowiedź musi być zachowany jeśli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert.Jeśli pytanie wpłynie po upływie tego terminu zamawiający może, ale nie musi udzielić odpowiedzi - to już wybór zamawiającego.
0
2018-09-04 10:12 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy