Forum


Powrót Elektronizacja Pzp a wadium

M.

Monika .....

27

W związku z pełną elektronizacją, która niebawem wejdzie dla zamówień powyżej progów czy wykonawca składając wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinien również złożyć je w formie elektronicznej podpisanym bezpiecznym elektronicznym podpisem przez ubezpieczyciela/ bank? Czy złożenie gwarancji w wersji papierowej bedzie równoznaczne z nie wniesieniem wadium i tym samym skutkować będzie odrzuceniem oferty?
W związku z pełną elektronizacją, która niebawem wejdzie dla zamówień powyżej progów czy wykonawca składając wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej powinien również złożyć je w formie elektronicznej podpisanym bezpiecznym elektronicznym podpisem przez ubezpieczyciela/ bank? Czy złożenie gwarancji w wersji papierowej bedzie równoznaczne z nie wniesieniem wadium i tym samym skutkować będzie odrzuceniem oferty?
0
2018-09-04 10:10 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 987

Wszystko w wersji elektronicznej
Wszystko w wersji elektronicznej
0
2018-09-04 10:36 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy