Forum


Powrót Czy unieważnic postępowanie?

A.

Anna .....

3

W przetargu nieograniczonym poniżej progów unijnych zostały złożone dwie oferty. Jedna z nich ( "najkorzystniejsza" pod względem kryteriów oceny ofert) przewyższa kwotę jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia. Czy w pierwszej kolejności badamy złożone oferty (oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej, rażąco niska cena itp.) a później określamy ofertę najkorzystniejszą?
W przetargu nieograniczonym poniżej progów unijnych zostały złożone dwie oferty. Jedna z nich ( "najkorzystniejsza" pod względem kryteriów oceny ofert) przewyższa kwotę jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na realizacje zamówienia. Czy w pierwszej kolejności badamy złożone oferty (oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej, rażąco niska cena itp.) a później określamy ofertę najkorzystniejszą?
0
2018-09-04 11:41 0

J.

Jacek .....

Fachowiec 979

Najpierw należy zbadać wszystkie oferty, zrobić ranking, wezwać pierwszego do złożenia dokumentów i wtedy jeżeli nadal ten "pierwszy" spełnia wszystkie warunki i nie podlega wykluczeniu, dopiero można unieważnić (art. 93 ust. 1 pkt 4).
Najpierw należy zbadać wszystkie oferty, zrobić ranking, wezwać pierwszego do złożenia dokumentów i wtedy jeżeli nadal ten "pierwszy" spełnia wszystkie warunki i nie podlega wykluczeniu, dopiero można unieważnić (art. 93 ust. 1 pkt 4).
0
2018-09-04 12:13 1
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy