Forum


Powrót umowa cywilnoprawna a podwykonawstwo

A.

Anna .....

3

W postępowaniu prowadzonym poniżej progów unijnych (przeprowadzenie kursów językowych)na spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca miał wykazać się lektorami posiadającymi odpowiednie doświadczenie. W Wykazie wskazał lektorów i do każdego z nich przedstawił podstawę dysponowania nimi na podstawie umowy cywilnoprawnej. Czy to jest podwykonawstwo?
W postępowaniu prowadzonym poniżej progów unijnych (przeprowadzenie kursów językowych)na spełnienie warunków udziału w postępowaniu Wykonawca miał wykazać się lektorami posiadającymi odpowiednie doświadczenie. W Wykazie wskazał lektorów i do każdego z nich przedstawił podstawę dysponowania nimi na podstawie umowy cywilnoprawnej. Czy to jest podwykonawstwo?
0
2018-09-04 13:23 0

B.

Beata .....

Fachowiec 310

Nie koniecznie. Na stronie UZP znajdziesz opinię dotyczącą opisanego przypadku. Zgodnie z nią, jeżeli Wykonawca zatrudnia na podstawie np. umowy zlecenie osobę - bezpośrednio z nią zawiera umowę, to nie ma podwykonawstwa. Jeżeli ta osoba byłaby zatrudniona w innej firmie i ta firma użyczyłaby posiadanego potencjału to wówczas mamy podwykonawstwo.
Nie koniecznie. Na stronie UZP znajdziesz opinię dotyczącą opisanego przypadku. Zgodnie z nią, jeżeli Wykonawca zatrudnia na podstawie np. umowy zlecenie osobę - bezpośrednio z nią zawiera umowę, to nie ma podwykonawstwa. Jeżeli ta osoba byłaby zatrudniona w innej firmie i ta firma użyczyłaby posiadanego potencjału to wówczas mamy podwykonawstwo.
0
2018-09-04 13:28 0
Chcesz zobaczyć kontynuację tej dyskusji? Przyjdź na szkolenie i uzyskaj dostęp do EduStrefy